Door Herman Wevers op 16 juni 2013

PvdA wil inwoners Goor zelf plannen laten maken

De PvdA wil dat bij de ontwikkeling van de Van Kollaan en de D.J. Bunschotenstraat de bewoners zelf de plannen laten maken voor hun straat. Beide straten worden in het kader van het verkeersplan Goor ontwikkeld tot ontsluitingsweg om zodoende de verkeersstromen in Goor beter te stroomlijnen. De PvdA is niet gelukkig met de aanwijzing van beide straten als ontsluitingswegen omdat de sociaal-democraten een toename van het verkeer verwachten.

De PvdA vindt die situatie eigenlijk ongewenst. “Toch zien we geen ander oplossing voor de momenteel belabberde verkeerssituatie in Goor” aldus Bergman, woordvoeder van de sociaal-democraten. Hij zegt met zijn fractie naar veel andere oplossingen te hebben gekeken. “Maar geen van die oplossing helpt ons echt uit de brand” stelt  Bergman. “Om die reden kiezen wij toch voor de oplossing waarbij de van Kollaan ontsluitingsweg wordt voor een deel van Goor. Voorwaarde voor ons is echter wel dat de bewoners zelf zeggenschap krijgen over de inrichting van dit gebied.”

Tegenover de toename van de verkeersoverlast ontstaat ook de mogelijkheid om de woonomgeving flink op te knappen omdat de plannen voorzien in een parkachtige inrichting van de het oude spoortracé naar Nijverdal. Bergman wil dat de bewoners in beide straten zelf met de inrichting aan de slag mogen waarbij de mogelijkheid wordt geboden om de extra verkeersoverlast  zoveel tegen te gaan. Dit kan door de inrichting van de straat en het omliggend gebied hierop aan te passen. De sociaal-democraat zegt zich te realiseren dat dat niet door vermindering van het aantal auto’s zal kunnen omdat dan de ontsluitingsfunctie in het geding komt. “Dit voorstel betekent niet dat de PvdA nu ineens enthousiast is over het feit dat de Van Kollaan ontsluitingsweg wordt, maar ik vind wel dat het belangrijk is dat bewoners zelf kunnen aangeven hoe ze de omgeving willen inrichten. De extra verkeersdruk is een gegeven maar het kan wel wat uitmaken als je als bewoners zelf hebt kunnen bepalen hoe het er voor hun deur uitziet” aldus Bergman.

Bergman denkt dat deze aanpak nieuw is voor de gemeente Hof van Twente. “Wij willen dat bewoners zelf gaan ontwerpen voordat de gemeente met tekeningen op de proppen komt. Mijn fractie wil geen inspraak maar medezeggenschap”. De PvdA wil dat de bewoners zelf in grote mate gaan bepalen hoe hun straat er uit komt te zien. Vanzelfsprekend moeten ze daar bij geholpen worden door de gemeente maar de bewoners zouden het voortouw moeten nemen volgens Bergman. Voor de PvdA  zou deze aanpak niet alleen voor deze situatie gekozen moeten worden, maar eigenlijk overal de standaard manier moeten worden.