7 maart 2014

PvdA wil definitieve streep door varkenscluster

De PvdA-fractie in de Hof van Twente zal in de komende raadsvergadering een motie indienen om de vestiging van een varkenscluster in de Hof van Twente definitief uit te sluiten. “In het huidige bestemmingsplan is deze mogelijkheid nog steeds aanwezig” zo stelt Roel Bergman, woordvoerder namens de sociaaldemocraten.

De PvdA-fractie wil nu definitief van dit risico af en komt daarom met een motie om het bestemmingsplan hier zo snel mogelijk op aan te passen. De PvdA wil hiermee voorkomen dat er megagrote agrarische ontwikkeling mogelijk zijn in onze gemeente. Daarnaast wil de PvdA voorkomen dat ondernemers weer fors investeren in projecten, die toch geen kans van slagen hebben. “In het verleden zijn bepaalde politieke partijen onduidelijk geweest naar ondernemers, waardoor zij lang aan het lijntje zijn gehouden maar uiteindelijk hun plan niet konden uitvoeren. Dit is heel vervelend voor de ondernemers en dat willen wij voorkomen. Bijkomend voordeel is dat schadeclaims op dit punt ook niet meer aan de orde zijn” aldus Bergman.
De gemeente hinkt teveel op twee gedachten, zo is de PvdA-opvatting. Bergman “Het komt te vaak voor, dat er gezegd wordt “Dien maar plannen in”, kosten worden gemaakt, leges worden geïnd, terwijl daarna die plannen weer worden afgewezen. Dat vinden wij een rare manier van doen”.
“Een poos geleden is het varkenscluster in de Markelosebroek een halt toe geroepen, maar planologisch mag het allemaal nog steeds. Wij willen nu dat dit soort mogelijkheden definitief worden doorgestreept. Op ons platteland moet er ruimte zijn voor onze boeren, maar wel in een menselijk maat. Varkensclusters en andere megabedrijven horen hier niet thuis”, aldus Bergman.
Verder wil de PvdA de provincie aangesporen om de voor het varkenscluster aangekochte gronden in de Markelosebroek te verkopen. “Ideaal zou zijn als deze grond beschikbaar komt voor de daar aanwezige grondgebonden landbouwbedrijven”. Volgens de PvdA is het noodzakelijk dat de laatste knoop nu wordt doorgehakt en er definitieve duidelijkheid komt, voor de inwoners van de Hof en voor eventuele initiatiefnemers van megabedrijven.