Door Onno Bordes op 30 augustus 2015

PvdA wil aandacht voor Duits

De partij van de Arbeid ziet als een van de maatregelen om de lokale economie te bevorderen het promoten van de Duitse taal. Duitsland is onze grootste handelspartner en biedt kansen.

Om die kansen te vergroten is kennis van de taal en cultuur een pre. Uit onderzoek blijkt dat er veel mogelijkheden zijn bij de samenwerking tussen de grensgebieden van Twente en Duitsland. Om daar gebruik van te maken moet het Duits sterk worden gestimuleerd, stelt Nel Hilbrink fractielid van de Sociaal Democraten in de Hof van Twente. Hilbrink wijst op het feit dat er op dit moment meer Duitse jongeren Nederlands studeren dan omgekeerd.

Hilbrink stelt dat er enorme economische mogelijkheden liggen in de samenwerking tussen  Twente en het aangrenzende Duitse gebied. Dit terwijl de belangstelling voor het Duits steeds meer terug loopt in Nederland, maar zeker ook in Twente.  De PvdA pleit voor een gezamenlijk project met de Euregio waarbij bedrijven uit de Hof en bedrijven uit Duitsland met elkaar in contact worden gebracht.

Ook wil de PvdA het Duits actief bevorderen binnen het onderwijs in Nederland. Hilbrink, zelf lid van de Euregioraad, waarin Duitse en Nederlandse politici zitting hebben, zou bv graag zien dat op scholen meer aandacht aan het Duits wordt besteed.  Er kan beter gebruik gemaakt worden van de subsidiemogelijkheden die de Euregio hiervoor biedt.

De PvdA pleit ook voor het reserveren van een bijdrage uit budget voor het economisch plan voor de gemeente om dit mogelijk te maken. Hilbrink wil ook dat het Arbeidsbureau meer aandacht gaat besteden aan grensoverschrijdende aanpak van de werkloosheid in de grensregio. Het is goed, dat de Euregio bezig is met een pilot, waarbij belemmeringen voor mensen om over de grens te gaan werken zoveel mogelijk worden weggenomen.  Hilbrink stelt dat Duitsland op sommige terreinen mensen te kort komt terwijl hier mensen werkloos zijn. Volgens haar moeten op dat punt de grenzen worden afgebroken.

De PvdA komt met een motie om steun voor haar standpunt te vragen in de gemeenteraad.