Door op 26 november 2010

PvdA vraagt aan college: “Wat is het nut van het varkenscluster?”

De PvdA Hof van Twente zet grote vraagtekens bij het nut en de noodzaak van het varkenscluster in Markelose Broek. “Er stoppen meer bedrijven dan erbij komen in de landbouw, dan is het niet logisch om een nieuw agrarisch bedrijventerrein op te richten”, aldus Annemieke Wissink, PvdA-fractielid. De PvdA is benieuwd naar de mening van het college hierover en heeft daarom vragen gesteld.

De PvdA Hof van Twente vindt dat eerst gekeken moet worden naar beschikbare bestaande locaties en die zijn er volgens de sociaaldemocraten genoeg. Er zijn de laatste tijd veel bedrijven gestopt. In de Periode 2000 – 2009 is het aantal varkensbedrijven in Nederland ongeveer gehalveerd. Het totaal aantal varkens neemt in Nederland overigens niet af: door de schaalvergroting in de landbouw worden er namelijk steeds meer dieren gehouden op een bedrijf. Daarnaast zullen door de komende bezuinigingen waarschijnlijk minder bedrijven verplaats worden voor natuur. Daardoor hoeven deze  bedrijven niet elders te worden ingeplaatst. Om deze twee redenen lijken nieuwe bouwlocaties niet meer nodig.  Nieuwsvestiging brengt veel maatschappelijke onrust met zich mee en leidt niet zelden tot aantasting van het landschap en is daarom volgende de PvdA niet wenselijk.

De grootste zorg van de PvdA als het gaat om het varkenscluster is echter de gezondheid. Annemieke Wissink: “Er bestaan nog veel onduidelijkheden over de effecten van grote veehouderijcomplexen op de dier- en volksgezondheid. Wij nemen liever het zeker voor het onzekere.”

De PvdA waarschuwt daarnaast voor de effecten van het cluster op de verkeersveiligheid. “De bestaande infrastructuur is niet berekend op een bedrijventerrein. Dagelijks zullen er veel verkeersbewegingen van en naar het cluster zijn voor onder meer diervoeding en varkens- en mesttransport. Dat er een mestvergister op het terrein gaat komen, betekent niet minder, maar juist meer verkeersbewegingen. Behalve mest gaan er namelijk ook bijproducten, denk aan maïs en glycerine in een mestvergister. Deze moeten worden aangevoerd. Vervolgens moet het restproduct (de mest en bijproducten) weer worden afgevoerd. Om de verkeersveiligheid te kunnen garanderen, moet de hele infrastructuur worden herzien. Er moeten bredere wegen en fietspaden komen en wie gaat dat betalen? Dat geldt ook voor een goede doorgang van het cluster naar de A1. Je moet er toch niet aan denken dat al die vrachtwagens door de kern van Markelo gaan rijden?”

Wissink kan zich ook om persoonlijke reden opwinden over het plan. “Wij hebben thuis een varkenshouderijbedrijf. Wij proberen hier op een fatsoenlijke manier vlees te produceren en onze boterham te verdienen. Het ontwikkelen van een varkenscluster zal de manier waarop de maatschappij aankijkt tegen de intensieve veehouderij flink verslechteren. Dit cluster heeft naar mijn mening weinig met een familiebedrijf te maken, maar krijgt eerder een industrieel karakter. Het gaat een enorme deuk opleveren voor het imago van onze sector, dat moeten we niet willen.”