Door Onno Bordes op 22 februari 2014

PvdA vindt opstelling van D66 en VVD niet verantwoord

De PvdA in de Hof van Twente is blij met de steun van de meerderheid van de CDA voor haar amendement op de Verordening Lang zult u wonen.  Deze regeling is bedoeld om inwoners in onze gemeente te stimuleren om langer zelfstandig te blijven wonen.  Iedere inwoner, ouder dan 65 jaar en huiseigenaar, kan een beroep doen op deze regeling en krijgt 1.000 euro voor zaken als een mengkraan, een buitenlamp met sensor en een veilige kookplaat en andere zaken, die langer wonen mogelijk maakt. Het college stelde voor om deze 1000 euro zonder beperkingen aan iedere 65 plusser met eigen woning te verstrekken.

De PvdA maakte hier bezwaar tegen omdat deze partij het niet juist zou vinden als mensen met hoge inkomens zo maar 1000 euro zouden krijgen. Het bedrag dat beschikbaar is, is bovendien beperkt. PvdA woordvoerder Hilbrink wees er bovendien op, dat rijkeren over het algemeen beter de weg kennen in dit soort situaties dan mensen met een kleine beurs. Zij vond het risico te groot, dat het geld niet bij de mensen terecht komt die deze bijdrage goed kunnen gebruiken. Door het amendement wordt nu een inkomensgrens opgenomen.

Hilbrink sprak haar verontwaardiging uit, dat VVD en D66 op het standpunt stonden dat ook mensen met een zeer hoog inkomen van deze regeling gebruik moeten kunnen maken. De sociaal democrate is van mening dat de overheid zoiets moet doen als een bepaalde groep mensen geen mogelijkheden hebben om dit soort voorzieningen zelf te betalen . Anders geef je eigenlijk gewoon overheidsgeld weg aan een beperkte groep mensen. Dit is niet uit te leggen naar haar mening in tijden dat de financiële middelen van de gemeente beperkt zijn.

Hilbrink geeft aan zelf bezig te zijn met renovatie van de badkamer. Ik zou het vreemd vinden als ik daar ineens 1000 euro van de gemeente voor zou krijgen om er mooie mengkranen in te zetten.

De PvdA kreeg steun van een meerderheid van het CDA.