Door Fred Rijkens op 22 februari 2014

PvdA stapt voorlopig uit de commissie “stiekem”

Naar aanleiding van de gang van zaken over de geheimhouding rond het bungalowpark heeft de PvdA besloten tot na de verkiezingen geen zitting meer te nemen in het presidiumHet presidium is  belast  met de vaststelling van de agenda voor de gemeenteraad. Het  presidium wordt volgens de PvdA echter steeds meer een besloten beraad waar ook politiek zaken worden beslecht.
Volgens de PvdA-woordvoerder is de discussie over de schadeclaim rond het bungalowpark hierdoor uit de hand gelopen. Men heeft daar
buiten de schijnwerpers van de openbaarheid besloten om alle raadsleden een zwijgplicht op te leggen. De regels staan dat echter niet toe. Vervolgens verschuilt het College zich achter dat besluit waardoor nog meer de indruk ontstaat dat mensen uit de wind worden gehouden.
Door deze aanpak is deze zaak gaan escaleren en is er niet meer fatsoenlijk gesproken over politiek verantwoordelijkheden.
Volgens Fred Rijkens van de PvdA moet de politiek omwille van de geloofwaardigheid over een   zelfreinigend vermogen beschikken. Het is in die zin ook onbegrijpelijk dat coalitiegenoten het CDA en de VVD zelf niet ingrijpen. Vooral voor de VVD lijkt het ons een moeilijke zaak om in de verkiezingen te verdedigen dat zij bestuurlijk verantwoordelijk zijn voor de foute aankoop van de grond voor de brandweerkazerne en nog een aantal politieke blunders. En nu komt de claim van het bungalowpark daar ook nog bij. Alleen de grondaankoop voor de brandweer heeft de gemeenschap minimaal 300.000 Euro gekost.
Een fout moet altijd in de opnbaarheid komen en worden besproken. In ernstige gevallen moet de verantwoordelijke bestuurder zijn biezen pakken.Natuurlijk is ook ons er alles aan gelegen om de juridische schade te voorkomen maar het is een fabeltje dat je dan de politiek verantwoordelijke niet kunt aanspreken. Desnoods doe je dat in een besloten vergadering. Nu wordt een presidiumbesluit gebruikt als dekmantel om falen te verbloemen.
Wij willen als politieke partij niet in onze  bewegingsruimte beperkt worden door een presidium. Alleen een gemeenteraad gaat daarover. Als andere partijen een minderheid de mond willen snoeren moeten ze dat openlijk doen en niet achter gesloten deuren stelt de PvdA. Nu schuift men ons de zwarte Piet toe omdat we ons niet aan afspraken zouden houden. Wij staan gelukkig niet alleen want  de BPH en Gemeente Belangen houden de rug ook recht  in deze zaak.
De PvdA wijst ook op het feit dat de Raad nu over een feitenrelaas beschikt dat weliswaar openbaar is maar waarmee vertrouwelijk moet worden omgegaan. Wij willen dat soort stukken niet meer hebben stelt fractievoorzitter Rijkens omdat ons dat in een onmogelijke positie brengt. Het is of  geheim of openbaar vinden we. De pers vraagt ons nu om dat stuk en wij moeten weigeren. Dat  is ongeloofwaardig stelt Rijkens.
Fred Rijkens

Fred Rijkens

Gruttostraat 57 7471 ER Goor   foto: Jan schoneveld

Meer over Fred Rijkens