Door Herman Wevers op 7 maart 2014

PvdA schrikt van uitspraken Raad van State

De partij van de Arbeid ziet in de uitspraken van de Raad van State een bevestiging van haar standpunt dat naar voren is gebracht bij de vaststelling van Het bestemmingsplan buitengebied.  De sociaaldemocraten hebben er toen op gewezen dat dit bestemmingsplan op een onzorgvuldig manier is opgesteld.  De PvdA heeft om die reden in 2012 ook tegen de vaststelling van het bestemmingsplan gestemd.

De Raad van State heeft nu  in 13  van de 17 verweerprocedures de besluiten van de gemeenteraad vernietigd en de gemeente veroordeelt tot het betalen van de proceskosten. Naar schatting gaat dat de gemeente alleen al € 15.000,–  kosten . In veel gevallen is er volgens de Raad van State sprake van onzorgvuldig handelen door de gemeente.  De PvdA spreekt van een zwaar oordeel met eventueel  grote toekomstige risico’s  op schadeclaims voor de gemeente.  Roel Bergman geeft aan dat veel uitspraken gevolgen zullen hebben voor mensen die geen zienswijze hebben ingediend waardoor mogelijk essentieel onderdelen van het bestemmingsplan op losse schroeven komen te staan.

Nog geen maand geleden verzocht de PvdA het College het bestemmingsplan van de agenda te halen wegens de behandeling in  de Raad van State. De PvdA was zelf aanwezig bij de behandeling door de Raad van State en kwam daar tot de conclusie  dat  vrijwel alle zienswijzen nadelig zouden uitpakken voor  de gemeente Hof van Twente. De PvdA stond echter alleen  met dit verzoek omdat geen enkele fractie het voorstel van de PvdA steunde .

Bergman spreekt zijn tevredenheid uit over het feit dat het bestemmingsplan nu alsnog van de agenda wordt gehaald . Natuurlijk hadden we gehoopt dat er eerder naar onze signalen was geluisterd  en dan het liefst al in 2012 bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Voor veel mensen komt er nu een eind aan het onrecht dat hen in een aantal gevallen is aangedaan. Wij hopen dat het College nu zo snel als mogelijk zaken herstelt waarmee in een enkel  geval burgers al meer dan 10 jaar in de problemen zitten. Bergman noemt als voorbeeld de zaak van het hondenpension in Ambt Delden.

Bergman vindt de uitspraken van de Raad van State enerzijds dramatisch maar anderzijds ook hoopvol.  Doordat de Raad van State  op zo veel punten zo negatief geoordeeld heeft over dit bestemmingsplan vermoed ik dat de gemeenteraad in de toekomst ook kritischer zal zijn in vergelijkbare gevallen. Hoe beroerd deze uitspraak ook is ik hou me maar vast aan de wijsheid van Cruijff dat  ieder nadeel ook  zijn voordeel heeft.  We krijgen als PvdA vaak het verwijt dat we te veel tegen zaken aanschoppen maar  in feite gaat het dan altijd om zaken die burgers in deze gemeente diep raken. Ook op dit punt waren we de gebeten hond maar na nu blijkt hebben we terecht aan de bel getrokken.

Ik vermoed dat we als PvdA in de toekomst niet altijd als enigen  de lastige rol van kritische factor hoeven te vervullen omdat ik er van overtuigd ben dat niemand dit nog een keer wil meemaken. Bergman zegt graag af te willen van de stempel van het altijd kritisch zijn  maar dat kan alleen als andere partijen hun huiswerk ook goed doen. De gemeenteraad zou zich veel onafhankelijker moeten opstellen tegenover het College en haar controlerende rol vorm moet geven. Nu staan we daar als PvdA  te vaak alleen voor. Iedereen met gezond verstand had  aan kunnen zien komen dat dit bestemmingsplan verkeerd zou lopen.  Dat wij vorige maand hebben gepleit voor het van de agenda halen van dit onderwerp en daarvoor geen enkele steun kregen terwijl het nu door het College van de agenda is gehaald is veelzeggend vinden wij. Ook is hij positief gestemd over het voornemen van Burgemeester Nauta om zo snel mogelijk met gedupeerden rond de tafel te gaan zitten om urgente zaken aan te pakken.

In de Hof van Twente moet naar het oordeel van PvdA woordvoerder Roel Bergman een andere wind gaan waaien als het gaat om de omgang met burgers. We moeten af van de rol van de alles overheersende overheid en veel meer toe naar ambtenaren en bestuurders die naast de burgers gaan staan. Niet alles mag zo maar maar met enig inlevingsvermogen en meedenken kunnen veel van dit soort problemen voorkomen worden.