Door Fred Rijkens op 6 februari 2016

PvdA schrikt van “stuurbehoefte” Raad.

De partij van de Arbeid is geschrokken van de behoefte van de Raad om te sturen op de zorg. De keuze voor de plaatselijke SWO was vooral voor D66 en het CDA ingegeven door de mogelijkheid om sturing te geven aan deze organisatie zo stelt fractievoorzitter Fred Rijkens. Dat is in ieder geval wat deze twee fracties steeds hebben benadrukt in de Raad. Met name fractievoorzitter Nijhof van het CDA bleef vasthoudend hameren op invloed van de Raad  stelt de PvdA.

Mijn partij vind dat een griezelige behoefte stelt Rijkens. Wij zijn er als Raad om  in grote lijnen aan te geven waar we met de zorg naar toe willen. We moeten echter wel met “onze tengels” van die zorg afblijven benadrukt hij. Niet de politiek moet sturen maar de hulpvrager moet zelf kunnen sturen als hij een zorgvraag heeft stelt de PvdA. De zorgverlenende instelling is er dan om de hulpvrager daar zo goed mogelijk bij te helpen.  Mijn fractie vind overigens in veel meer zaken dat genoemde twee fracties veel te veel invloed willen hebben op zaken die je veel beter aan de professionals kunt overlaten.

De hele discussie in de Raad over de Stichting Welzijn Ouderen ging naar onze mening ook helemaal niet over de vraag hoe we de zorg in grote lijnen zouden moeten inrichten. Over de mensen die zorg nodig hebben is helemaal niet gesproken. Die discussie ging over macht stellen de sociaal democraten en over niets anders. Over de inhoudelijke vragen rond de inrichting van de zorg is verder weinig gesproken. De PvdA vindt dat  partijen in de Raad vaak zelf tot over hun oren in het SWO vertegenwoordigd zijn of directe linken hebben. Je merkt dan dat dat sterk medebepalend is bij de standpuntbepaling. Men heeft bijvoorbeeld niet verder willen kijken dan naar de eigen bekende club en dat stoort ons enorm zo stelt hij.

Bij zo iets ingewikkelds waarbij we eigenlijk de hele zorg overhoop gooien moeten we veel zorgvuldiger handelen dan nu het geval is. Mijn fractie heeft altijd gepleit voor een soort hoorzittingen waarin de Raad niet alleen luistert naar het College maar ook naar de geluiden van andere partijen. Daar was de Raad in het verleden in meerderheid tegen. Nu is dat weliswaar verandert maar de opzet van de eerste bijeenkomst was meer van hetzelfde en leverde geen confrontatie met andere opvattingen op. Rijkens refereert overigens wel aan de eerste raadplegende  bijeenkomst van de Raad van woensdagavond. De directeur van een investeringsmaatschappij gaf een hele duidelijke boodschap. Hij gaf raadsleden mee zich goed te  verdiepen voordat je een besluit neemt. Geef helder aan binnen welke kaders je dat resultaat wilt bereiken maar laat daarna de deskundige het werk doen. Bemoei je er dan verder niet mee. Volgens de PvdA vinden te veel leden in de gemeenteraad dat ze ook verstand van de uitvoering hebben en dat is naar onze mening een grote vergissing.

Volgens Rijkens zou de Raad veel geïnteresseerder moeten zijn in juist de tegengeluiden om een goed besluit te kunnen nemen. We hebben weliswaar een  eerste raadsplegende bijeenkomst gehad die zeer nuttig  was maar het was geen confrontatie met onze eigen opvattingen. Dat laatste vinden we nu  juist dringen noodzakelijk in onze gemeente. Confrontatie in de Raad worden volledig uit de weg gegaan. Opvattingen worden vaak op een misplaatste manier in de hoek gezet.  Rijkens  signaleert in de Raad van de Hof een soort verstarring bij tegengeluiden. Je moet zo’n confrontatie natuurlijk ook wel aankunnen en het lef hebben om eventueel van je eigen gelijk af te stappen.  Maar als raadslid mag van je verwacht worden dat je dat kunt stelt Rijkens. De Raad is namelijk bedoelt om tegengestelde opvattingen te overbruggen en om tot goede oplossingen te komen. Zelf willen sturen is naar onze mening eigenlijk het omgekeerde van het breed kennis nemen van alle opvattingen. Je wilt het stuur blijven vasthouden omdat je je eigen besluiten niet vertrouwt stelt Rijkens.

Namens de PvdA fractie Hof van Twente, Fred Rijkens

Fred Rijkens

Fred Rijkens

Gruttostraat 57 7471 ER Goor   foto: Jan schoneveld

Meer over Fred Rijkens