16 februari 2015

Pvda organiseert bijeenkomst rond streektaal

Op zaterdag 21 februari organiseert de PvdA Overijssel een bijeenkomst over streektaal. Op de door UNESCO uitgeroepen tot ‘Internationale Moedertaaldag’ loopt de PvdA alvast vooruit op ‘maart dialectmaand’.

 

Streektaal gaat veel mensen in Overijssel ter harte. Het is de moedertaal waarin veel van onze inwoners hun emoties het beste kunnen verwoorden. Daarmee is streektaal onlosmakelijk verbonden aan de Overijsselse cultuur. De PvdA Overijssel onderkent die belangrijke rol van streektaal en heeft het daarom een plek gegeven in haar verkiezingsprogramma.

 

Hoe staan de Nedersaksische dialecten er in Overijssel voor? Wat is eigenlijk het belang van die streektaal, en wat zouden we kunnen doen om streektaal in de toekomst beter op de kaart te zetten en te ondersteunen? Daarover hebben we het op 21 februari.
Programma:

 

13:30     Inloop en muziek.
14:00     Opening door Statenlid Anneke Beukers
14:15     Introductie door Jan Germs, werkzaam bij het Drentse Huus van de Taol en anfieteraor van de Drèentse streektaal.
14:30     Het discussiepanel gaat in gesprek met elkaar en met de aanwezigen over nut en noodzaak van streektaal.
Het panel onder leiding van Thea Kroese bestaat uit Jan Germs, streektaalconsulent Harry Nijhuis van TwentseWelle, oud-gedeputeerde Jan Kristen en Hans Gerritsen, burgemeester van Haaksbergen en voorzitter van de Stichting Streektaal-Organisatie in het Nedersaksisch Taalgebied.
15:30     Afsluiting met een borrel.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Gaellemuniger dialectband Juust.
Locatie: bibliotheek Hengelo
Tijd: 14:00 – 16:00

Wie neugt oe!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke Beukers (Staten.annekebeukers@hotmail.com)