Door Apollonia Sligman op 10 november 2013

PvdA nodigt Delden uit

Op donderdag 21 november komt de PvdA-fractie van Hof van Twente bijeen in het parochiehuis is Delden. Vanaf  20:00 uur (tot ca 22.00 uur) zijn alle inwoners van Delden en omgeving uitgenodigd. De sociaaldemocraten willen graag met de Deldenaren in gesprek over wat er speelt in de gemeenschap. Onderwerpen die bijvoorbeeld de revue zouden kunnen passeren zijn het accommodatiebeleid (o.a. zwembad en sportclubs),  overlast door jongeren, de Langestraat, appartementen bouw Peperkampweg, uiteraard het goederenvervoer, maar iedereen die komt kan ook zelf punten aandragen.

Het doel van de bijeenkomst is om beter te weten wat er speelt en hoe hier tegenaan gekeken wordt. “Om beter contact te krijgen met de inwoners van de Hof gaan we naar hen toe, in plaats van wachten tot ze naar ons toe komen. Op dit moment speelt er veel in Delden, dus nu willen we graag hier in gesprek” zo verwoordt Jan ter Avest, raadslid van de PvdA, de achtergrond van de bijeenkomst.

Het bezoek aan Delden wordt gecombineerd met een reguliere fractievergadering. Gewoonlijk vinden deze in het gemeentehuis plaats. Ter Avest: “Om echt te weten wat er speelt moet je niet in het gemeentehuis, maar in de gemeente zelf zijn”.  De fractie van de PvdA heeft op deze manier al veel kernen in de Hof bezocht. “De ervaring is dat je hier nieuwe dingen hoort en ziet. De bijeenkomsten zijn leuk en nuttig, we daarom hier zeker mee doorgaan en regelmatig de verschillende kernen van de Hof blijven bezoeken”, aldus ter Avest.