Door Fred Rijkens op 16 december 2013

PvdA juicht cassatiebesluit College toe

De PvdA is tevreden met het cassatie beroep dat door de gemeente Hof van Twente wordt ingesteld tegen het Arrest van de rechtbank Arnhem-Leeuwarden.  De fractie acht de kans op succes groot en ziet de uitspraak met vertrouwen tegemoet. Volgens fractievoorzitter Fred Rijkens is door de uitspraken van wethouder Sijbom ten onrechte het beeld ontstaan al zou sprake zijn van een hopeloze zaak. Sijbom  gaf aan de uitspraken van het gerechtshof te begrijpen.

Volgens  Rijkens is hierdoor ten onrechte het beeld ontstaan alsof de bedragen van vele miljoenen die werden genoemd  reëel zouden zijn. Volgens Rijkens moet er veel meer in bedragen van tonnen worden gedacht omdat de Hoge Raad heeft uitgesproken dat de gemeenteraad bevoegd was om tegen het bestemmingsplan te stemmen. Rijkens wijst er op dat zijn fractie in 2009 heeft aangedrongen  om in ieder geval het bestemmingplan formeel af te wijzen. “De voorzitter van de Gemeenteraad wilde dat niet, maar door  ons voorstel is dat toen juist wel gebeurd. Dat is ons geluk geweest.” stelt Rijkens nu. De Hoge Raad heeft uitgesproken dat de gemeenteraad hiertoe bevoegd was. “Doordat het bestemmingsplan is afgewezen kan er geen uitvoering worden gegeven aan de overeenkomst die er volgens de rechtbank is gesloten tussen het College en de investeerders. De eventuele schade blijft in dat geval beperkt tot de voorbereidingskosten die zijn gemaakt.”

Daarnaast gaat de PvdA er vanuit dat het bungalowpark er ook nooit zou zijn gekomen omdat de economische crisis het toch onmogelijk had gemaakt om de recreatiewoningen van 300.000 tot 400.000 te verkopen. Volgens Rijkens  heeft het nee van de gemeenteraad de investeerders behoedt voor een financieel debacle.  De PvdA zet echter ook grote vraagtekens bij de uitspraak van de rechter als zou er een overeenkomst zijn gesloten. Wij hebben andere rechtszaken bekeken en we komen daar in vergelijkbare gevallen heel andere uitspraken tegen stelt hij.  Wij zijn in ieder geval zeer tevreden met het feit dat het College in ieder geval tot een andere conclusie is gekomen dan dhr Sijbom.

De fractie wil a.s. dinsdag tijdens de raadsvergadering nog wel van wethouder Sijbom weten of hij inmiddels ook tot andere inzichten is gekomen of dat hij bij zijn oordeel is gebleven . Rijkens  zegt het te betreuren dat er bij veel inwoners door de uitspraken van Sijbom de indruk is ontstaan dat ze straks fors in de beurs zouden moeten tasten. Natuurlijk kunnen we niet in een glazen bol kijken stelt Rijkens maar vele miljoenen lijkt ons echt baarlijke nonsens en of we überhaupt in de portemonnee moeten tasten vragen wij ons ook sterk af. Het is jammer maar ook onzorgvuldig dat er onnodig zoveel onrust is veroorzaakt. De juridische raadgevers die wij hebben gepolst kijken heel wat genuanceerder tegen deze zaak aan. Het blijft echter wel een feit dat er in  dit proces onnodig veel politiek fouten zijn gemaakt die tot zoveel verwarring hebben geleid en die de raad op het verkeerde been hebben gezet.

Fred Rijkens

Fred Rijkens

Gruttostraat 57 7471 ER Goor   foto: Jan schoneveld

Meer over Fred Rijkens