Door Fred Rijkens op 18 november 2013

PvdA in spoedberaad bijeen over claim bungalowpark

De fractie van de PvdA is afgelopen zaterdag in spoedberaad bijeen gekomen. De fractie is furieus over de laconieke manier waarop wethouder Sijbom omgaat met de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De fractie eist dat de gemeente in cassatie gaat tegen deze uitspraak. Vooral het gemak waarmee de bevolking de mededeling krijgt dat zij opdraaien voor de miljoenenclaim schiet de sociaal democraten in het verkeerde keelgat.

Volgens fractievoorzitter Rijkens is er in 2009 rond de besluitvorming van het bungalowpark in enorme paniek gehandeld. De gesprekken tussen wethouder Sijbom, het CDA en de projectontwikkelaars hebben zich achter de schermen hebben afgespeeld. Volgens Rijkens is de PvdA toen op geen enkele manier geïnformeerd. Hoofdrolspelers waren wethouder Sijbom en het CDA, aldus Rijkens.  Wat daar precies besproken is weten wij tot op de dag van vandaag niet. Resultaat is in ieder geval geweest dat alle partijen in de raad uiteindelijk tot onze grote verbazing tegen het bestemmingsplan van het bungalowpark hebben gestemd. Wij lezen nu in de krant dat de projectontwikkelaars toen om uitstel hebben gevraagd. Vraag is waarom dat uitstel niet is gegeven zegt Rijkens. Wethouder Sijbom heeft in 2009 wel het CDA en de VVD gewaarschuwd voor het grote risico van een financiële claim. In de krant wordt nu beweerd dat Sijbom de overwegingen van de rechtbank begrijpt. Hij zegt ook dat de eis van een verbod op verkoop van recreatiewoningen aan particulieren veel te laat door het CDA is ingebracht. Dit heeft de PvdA echt verbijsterd.

“Het amendement is inderdaad op een veel te laat tijdstip ingebracht en had vooraf door het CDA met Sijbom moeten worden besproken. In een kwestie waar het om miljoenen gaat moet je wel weten wat je doet”, zo stelt de PvdA. “Wij hebben begrepen dat die afspraak wel is gemaakt maar dat een CDA raadslid is vergeten om dit daadwerkelijk te doen.”

Het werkelijke probleem heeft volgens de PvdA te maken met de verschillende verantwoordelijkheden van de gemeenteraad en die van de wethouder. Er lag al vanaf 2006 een contract tussen de gemeente en de projectontwikkelaars. Zo’n contract is vergelijkbaar met een normale overeenkomst die burgers onderling met elkaar sluiten. Ook in dit geval handelde de gemeente net als een gewone burger die overeenkomsten sluit. Zo’n overeenkomst is een zaak tussen Het College  en in dit geval de projectontwikkelaars van het bungalowpark. Zo’n overeenkomst is gewoon geldig en daar kan een raad niet zomaar een streep door zetten.

Daarnaast moet er ook een bestemmingsplan worden vastgesteld waarin publiekrechtelijk wordt vastgesteld wat de overheid wel en niet wil toestaan in een bepaald gebied. Over zo’n bestemmingsplan gaat de gemeenteraad. Als het College een private overeenkomst sluit met projectontwikkelaars geldt altijd dat die overeenkomst alleen maar kan worden uitgevoerd als de gemeenteraad een bestemmingsplan vaststelt dat de uitvoering van de private overeenkomst mogelijk maakt. Door wethouder Sijbom zijn die twee zaken door elkaar gehaald en hij heeft de raad gevraagd of het contract met de projectontwikkelaars moest worden aangepast. Dat kon helemaal niet!  Sijbom had dan ook volgens de PvdA tegen het CDA moeten zeggen dat hij niet zou meewerken, omdat hij vast zat aan een private overeenkomst. De raad had dan waarschijnlijk het bestemmingsplan niet aangenomen waardoor de overeenkomst niet had kunnen worden uitgevoerd. Daarmee zou de kous dan af zijn. De Hoge Raad had de gemeenteraad immers al in het gelijk gesteld en aangegeven dat het besluit om het bestemmingsplan af te wijzen rechtsgeldig is.  Maar over het contract met de projectontwikkelaars heeft de raad gewoon niets te vertellen. Rijkens stelt dat het CDA heel onverstandig heeft gehandeld door Sijbom zo voor een voldongen feit te plaatsen maar volgens zijn fractie heeft Sijbom als hoofdverantwoordelijke voor de private overeenkomst een enorme blunder begaan door mee te gaan met dit amendement. Als hij had duidelijk gemaakt dat hij gebonden was aan de private overeenkomst maar ook had gezegd dat hij een besluit van de raad  om tegen het bestemmingsplan te stemmen had gerespecteerd dan  was er geen vuiltje aan de lucht geweest.

Op de vraag of de PvdA zich nog verantwoordelijk voelt voor de schadeclaim antwoord Rijkens ontkennend. Wij zijn vanaf 2005 consequent tegen het bungalowpark geweest. Wij vonden de risico’s veel te groot en de informatie onbetrouwbaar. Wij hebben ook gewezen op het hiaat in de overeenkomst waarover de raad verkeerd is geïnformeerd maar toen zijn we uitgemaakt voor olifanten in de porseleinkast herinner ik me nog.  Het CDA dacht toen ten onrechte dat we de wethouder valselijk beschuldigden. Als er was gebeurd wat wij wilden had dit niet kunnen plaatsvinden. We hebben er alleen wel flink pijn in onze buik van want als die claim uiteindelijk wordt toegekend dan is dat natuurlijk een ramp voor onze gemeente. We moeten echter in cassatie stelt Rijkens. “Ook al was de overeenkomst gewoon getekend dan had de raad alsnog het bestemmingsplan afgewezen en was het bungalowpark en niet gekomen en hadden de ondernemers nooit een claim kunnen indienen.” Volgens de PvdA is dat  gelijktijdig ook het wrange van deze zaak. Feitelijk is er juridisch een enorme fout gemaakt.

De PvdA heeft om een spoedberaad van de raad gevraagd bij Burgemeester Nauta.

Fred Rijkens

Fred Rijkens

Gruttostraat 57 7471 ER Goor   foto: Jan schoneveld

Meer over Fred Rijkens