PvdA HvT geen voorstander woningbouw A. ten Hovestraat te Markelo

10 mei 2018

Voorlopig geen woningbouw aan de A. ten Hovestraat te Markelo.

 

De partHerman Weversij van de Arbeid is geen voorstander van de bouw van nieuwe woningen aan de A ten Hovestraat te Markelo. Herman Wevers, raadslid voor deze partij geeft daarbij twee overwegingen. Naar zijn mening moet de gemeente zuinig zijn met de beperkte beschikbare bouwkavels t.b.v. woningen voor Markelo voor de komende jaren. Die conclusie trekt de PvdA omdat deze partij op het standpunt staat dat er dringend een nieuwe dorpsvisie voor Markelo moet worden ontwikkeld. Wevers zegt daarover dat met name de ontwikkelingen in de kom van het dorp om meer aandacht vragen. Ik sluit niet uit dat we die woningen dan nodig hebben om problemen op bijvoorbeeld het Beaufortplein op te lossen. Mijn fractie ziet de leegstand op dat plein als een dreiging voor de ontwikkeling van de kom van Markelo zo stelt hij. Bovendien moeten jongerenhuisvesting én starterswoningen nu echt eens opgepakt worden.

Daarnaast vindt de PvdA dat de plannen voor de bebouwing aan de A ten Hovestraat niet door zouden moeten gaan omdat deze plek kwetsbaar is en een duidelijke functie vervult in de afwatering voor de wijken Anholtskamp en De Koekoek. Waarom zouden we deze kwetsbare plek opofferen aan bijzonder ruime kavels als deze kavels en op een andere plaats en voor een andere doelgroep van veel groter belang zijn zo stelt Wevers. We moeten ons realiseren dat woningbouw vandaag de dag alleen nog maar mondjesmaat kan plaatsvinden. Om die reden moeten we veel meer dan in het verleden bewust bepalen waarom en waar we woningen willen hebben. Voor ons is de aanpak van het Beaufort plein en de bebouwing van de Esch 3 nu het belangrijkste stelt Wevers.