Door op 6 november 2010

PvdA: Hofpanel wordt Varkenspanel

PvdA Hof van Twente roept het college van B&W op het varkenscluster voor te leggen aan het Hofpanel, een grote groep inwoners die regelmatig gevraagd wordt haar mening te geven over actuele zaken. PvdA wil graag weten of het panel voor of tegen de komst van het varkenscluster in Markelose Broek is. Het college sprak recentelijk nog uit voor de komst van het cluster te zijn.

De PvdA kan zich niet voorstellen dat de inwoners van Hof van Twente de komst van het cluster toejuichen. “Wanneer het duidelijk is dat de inwoners van de gemeente het cluster niet zien zitten, mag het er niet komen. Het college zit er toch om het algemeen belang te bewaken” aldus Annemieke Wissink raadslid van de sociaaldemocraten. Het college trekt zich veel aan van het advies van het Hofpanel. Het wordt steevast als argument gebruik, wanneer het advies in lijn is met het collegebeleid, zoals bij de zwembaden. “Hopelijk trekt het college zich er evenveel van aan als het advies niet strookt met hun opvattingen” zo stelt Wissink.

PvdA voert al sinds het begin strijd tegen de komst van het varkenscluster in Markelose Broek. Het plan is een agro-complex van 6 forse varkenshouderijen en een mestverwerkingsinstallatie te bouwen. De totale oppervlakte van dit complex zal even groot zijn als circa 1/3 van de bebouwde oppervlakte van Markelo. In het begin zullen er circa 20.000 varkens in het cluster gehouden worden, maar gezien het huidige tempo van schaalvergroting in de landbouw is de verwachting dat dit getal snel zal groeien. Een dergelijk complex heeft grote negatieve gevolgen voor onder andere het landschap, recreatie, de verkeersveiligheid en het imago van de landbouw.