Door Onno Bordes op 18 juli 2012

PvdA Hof van Twente zwaar teleurgesteld in voornemens college

Op 10 juli jl. heeft de gemeenteraad met een zeer krappe meerderheid de kadernota 2013 (plan waarin de financiële voornemens voor 2013 zijn uitgewerkt) en het beleidskader welzijn vastgesteld. Wanneer deze plannen doorgaan zal dit een dramatisch effect hebben op het culturele leven en de leefbaarheid in onze gemeente. De fractie van de PvdA heeft haar best gedaan om de plannen om te buigen, maar zonder resultaat. “Het is wrang dat door enorme rijksbezuinigingen  de gemeente gedwongen wordt gigantisch te korten op voor ons heel waardevolle zaken. In deze tijd moeten we kiezen in wat voor maatschappij we willen leven. Wanneer deze draconische bezuinigingen op, voor ons belangrijke, instellingen als de bibliotheek, muziekschool, Reggehof de peuterspeelzalen worden doorgevoerd, creëren we een holle en kille samenleving” aldus Nel Hilbrink, woordvoeder namens de sociaaldemocraten.

Met name de bezuiningsplannen voor de bibliotheek ervaart de PvdA als een doodsteek voor de leefbaarheid in onze gemeente. Toen de omvang van de bezuiningsplannen voor ons zichtbaar werd heeft de PvdA zo snel mogelijk de belangrijkste getroffen instellingen bezocht, zo ook de bibliotheek. “We hebben hen uitgedaagd om zelf met een goed plan te komen waarin hard bezuinigd zou worden, maar de waarde van de bibliotheek, niet alleen als uitleenpunt van boeken, maar ook als sociale ontmoetingsplaats zou blijven bestaan. De bibliotheek heeft deze handschoen meer dan goed opgepakt en kwam met een goed  onderbouwd plan om te komen tot een zeer forse bezuiniging van maximaal 125.000 euro.” zo omschrijft Hilbrink het proces. Dat het college en de coalitiepartijen CDA en VVD dit zo makkelijk naast zich neerleggen vindt de PvdA verbijsterend. Hilbrink: “CDA en VVD handhaven hun bezuinigingsplannen voor de bibliotheek, terwijl de bibliotheek heel helder heeft uitgelegd dat het hiermee onmogelijk wordt om een goede bibliotheekvoorziening voor onze kernen in stand te houden. Daarnaast is het voor ons onbegrijpelijk dat er vanuit het coalitiepartijen geen enkele waardering lijkt te bestaan voor de inspanningen van de bibliotheek.”

Het gehele besluitvormingsproces heeft PvdA als meer dan teleurstellend ervaren. “Vanaf het begin zijn wij op zoek geweest naar de samenwerking. Voor de uitvoering bezuinigingsopgaven als  waar de gemeente voor staat is breed draagvlak zeer gewenst. Maar al snel werd ons duidelijk dat deze mening door de CDA niet werd gedeeld. Met termen als ‘graaien en potverteren’ werden al onze ideeën zonder één inhoudelijk argument afgedaan. Niet alleen is dit een weinig opbouwende houding, maar ook een gemiste kans om samen te komen tot goed afgewogen plannen voor onze gemeente. Ook in de raadsvergadering van 10 juli werden alle voorstellen van de oppositie helemaal niet serieus genomen. De PvdA heeft alles in het werk gesteld om raadsbreed tot voorstellen te komen. De sociaaldemocraten hebben het CDA nog aangeboden om haar voorstel voor de bibliotheek aan te passen, zodat ook zij zich hierin konden vinden. Van meet af aan was duidelijk, dat het CDA niet wilde bewegen. Ze hebben de uitgestoken hand niet willen oppakken. Vervelend voor de oppositie, maar nog vervelender voor onze burgers. Politiek is een spel van geven en nemen, maar de coalitie was blijkbaar alleen bereid om te nemen. We konden dan ook niet anders dan, samen met alle oppositiepartijen, tegen de kadernota stemmen, iets wat je als serieuze partij niet graag doet. Hierdoor is de kadernota met een zeer krappe meerderheid aangenomen en heeft het dus weinig draagvlak in de gemeente” zo omschrijft Hilbrink de teleurstelling van de sociaaldemocraten.

De PvdA vindt het ook heel belangrijk dat financiën van de gemeente op orde zijn. Hilbrink: “De bomen groeien niet meer tot in de hemel. We kunnen niet alles in stand houden zoals we dat gewend zijn, maar het is niet noodzakelijk om onze maatschappij op deze manier uit te hollen. De PvdA was bereid een kleine bijdrage van de mensen te vragen om belangrijke voorzieningen in stand te houden. Het ging om nog geen 50 eurocent per maand. Maar in de commissievergadering van 3 juli was al duidelijk dat de coalitiepartijen hier niet voor voelden. Dus daarom hebben we deze motie niet ingediend.”