Door op 11 juni 2012

PvdA hof van Twente blij met uitstel goederenvervoer

De fractie van de PvdA hof van Twente is blij met het uitstel van de plannen waardoor er mogelijk veel goederentreinen door de gemeente Hof van Twente gaat rijden. De Tweede Kamer heeft het onderdeel Goederenroutering Oost Nederland van het Programma Hoogfrequent Spoor controversieel verklaard. Dat betekent dat er geen beslissing over genomen wordt voor de verkiezingen in september en dat het dus voorlopig niet doorgaat.

Dit is erg goed nieuws voor Hof van Twente. Minister Schultz van Haegen leek erg overtuigd voor het uitvoeren van de plannen, ondanks veel protest en het negatieve advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage. Deze commissie had, op verzoek van de minister, advies uitgebracht. Zij raadden aan om eerst meer onderzoek doen naar noodzaak en alternatieven, maar dit werd door de minister totaal niet serieus genomen. Gelukkig heeft de val van het kabinet en het controversieel verklaren van dit onderwerp de  gedwarsboomd. De ChristenUnie nam het initiatief tot dit uitstel en kreeg hierin bijval van PvdA, SP, D66, PVV en GroenLinks. Dat was voldoende voor een meerderheid. De PvdA hoopt dat er na de verkiezingen een kabinet komt die de plannen definitief van tafel veegt.

Gemeente Hof van Twente heeft, naar aanleiding van een raadsbreed aangenomen motie van de PvdA, de Tweede Kamer opgeroepen om de plannen controversieel te verklaren. “Deze oproep alleen zal de Kamer misschien niet overtuigd hebben, maar het massale protest uit Oost Nederland is dus wel in Den Haag aangekomen” aldus Annemieke Wissink, raadslid namens de PvdA.

De plannen hielden in dat de Twentekanaallijn (het spoor door o.a. Hof van Twente) of de Twentelijn (het spoor via Deventer naar Almelo) wordt opgewaardeerd tot een hoogfrequente lijn. Hierdoor zouden op termijn, naast de bestaande personentreinen circa 80 goederentreinen gebruik maken van het spoor. Hiervoor moet het spoor verdubbeld worden. De goederentreinen zijn langer en zwaarder dan de huidige treinen en mogen net zo hard rijden als personentreinen. Om dit te realiseren zullen huizen afgebroken moeten worden. Daarnaast zal de mate van overlast door geluid en trillingen veroorzaakt door het spoor schrikbarend toenemen. Ook bestaan er zorgen voor de veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen door bewoonde gebieden.

Er zijn 1800 zienswijzen ingediend  op het Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau met betrekking tot de Goederenroutering Oost-Nederland. De reacties van het ministerie op de zienswijzen zijn uitgesteld door het besluit van de Kamer.