Door Onno Bordes op 7 december 2015

PvdA Hof van Twente blij met afspraken zorg

Afgelopen vrijdag zijn met FNV, CNV en VNG afspraken gemaakt over een gezamenlijke aanpak voor de zorg en ondersteuning thuis.

“Hel erg mooi”, aldus Nel Hilbrink van de PvdA, “maar in het bijzonder geweldig voor al die vrouwen in de thuiszorg.” De afspraken, die staatssecretaris Martin van Rijn, samen met de bonden en de VNG (gemeenten) heeft gemaakt, bieden hen weer meer zekerheid op een normaal contract tegen goede voorwaarden en nieuw perspectief op de toekomst”.

Het debat over de toekomst van de zorg is de laatste jaren fel geweest.

Dat is logisch: de vraag, hoe we het beste om kunnen gaan met de meest kwetsbare mensen in onze samenleving is wezenlijk. Dat we anders moeten gaan organiseren is erg nodig, dichter bij de mensen, kleinschaliger, minder bureaucratie.

“Gewoon praten met de mensen over wat ze zelf kunnen en wat ze nodig hebben, in plaats van onpersoonlijke indicaties, is een lang gekoesterde wens!”, aldus Nel Hilbrink, “We krijgen in de toekomst steeds meer ouderen, die hebben straks meer én zwaardere hulp nodig.”

Nel Hilbrink vindt, dat deze zorg ook in de toekomst beschikbaar moet zijn voor iedereen, ook voor hen die geen dikke portemonnee hebben.

Heel bewust is de keuze gemaakt om bij lichte ondersteuning thuis, van iedereen die dat kan te vragen of ze dat zelf meer kunnen oplossen. Hulp in de huishouding kunnen veel mensen onderling regelen of zelf betalen, iets wat natuurlijk niet voor iedereen geldt.

“Het samen voor de toekomst veiligstellen van zware zorg voor de meest kwetsbaren is een rechtvaardige keuze, wijkverpleging en zorg voor mensen met bv. dementie moet altijd gegarandeerd zijn, maar het betekende ook, dat op lichte ondersteuning thuis, zoals het schoonmaken meer werd bezuinigd”, aldus de sociaal-democrate.

Tegelijkertijd doet het pijn, als een valide keuze onzekerheid betekent, dat mensen mogelijk hun baan verliezen, maar als er iets de PvdA kenmerkt dan is het wel, dat wij pas tevreden zijn als we onzekerheden van mensen, in het heden, wegnemen en vooruitgang mogelijk maken voor iedereen.

“Dat is precies de reden, dat wij als PvdA-fractie zo blij zijn met de afspraken, die gemaakt zijn met de vakbonden FNV en CNV, omdat het soms gaat over actievoeren, maar ook om verantwoordelijkheid te nemen. En het feit, dat de VNG nu meedoet, is een belangrijk signaal. Ook onze gemeente dient naast de burger te willen staan en niet er tegenover.”, zegt Nel Hilbrink.

Staatssecretaris van Rijn heeft samen met FNV, CNV en gemeente afgesproken, dat voor mensen in de thuiszorg nieuwe banen zullen worden gemaakt, door slimme combinaties van huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding. Dat kan dan tegen betere arbeidsvoorwaarden. Geen “race to the bottem”.

“Ook is afgesproken, dat de zogenoemde alphahulpconstructies, die de PvdA-fractie, al jaren een doorn in het oog is, worden tegengegaan. december 2013 heeft de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Hof van Twente een motie ingediend over dit onderwerp, wij kregen tot onze verbijstering daar de handen niet voor op elkaar.”, aldus Nel Hilbrink.