PvdA Hof van Twente woedend: ‘wethouder verdraait waarheid’

10 maart 2018

PvdA Hof van Twente woedend: ‘wethouder verdraait waarheid’

’t Doesgoor houdt 100.000 euro extra subsidie, mits de wijkvoorziening in Goor met goed onderbouwde voorstellen komt.

Er is geen sprake dat andere organisaties ook gebruik kunnen maken van de 100.000 euro extra subsidie die de gemeenteraad in november vorig jaar exclusief beschikbaar stelde aan wijkvoorziening ’t Doesgoor. De klankbordgroep, waarin alle fracties in de raad zijn vertegenwoordigd, heeft zich niet in deze zin daarover uitgelaten.
Dit zeggen VVD-raadslid Theo Reijnders en zijn collega’s Frank Stevens van de SP, Coby Titshof van Gemeente Belangen en D66-fractievoorzitter Alice Olde Reuver of Briel. Zij maken deel uit van de groep.

Commotie

De politici reageren hiermee op de commotie die eerder deze week ontstond over het besluit van B en W om eenmalig 52.000 euro aan de wijkvoorziening te geven in plaats van een ton. In een toelichting verwijst wethouder Pieter van Zwanenburg naar de bespreking hiervan binnen de klankbordgroep. Volgens Van Zwanenburg zou de groep hebben aangegeven dat de 100.000 euro voor ’t Doesgoor ook is bedoeld voor andere sociaal-maatschappelijke initiatieven met veel activiteiten voor inwoners.

Woedend

De PvdA reageerde daar woedend op. Fractievoorzitter Fred Rijkens zei dat ‘dit volstrekt in tegenspraak is met wat er is gezegd’. Hij betichtte de wethouder ervan de ‘waarheid te verdraaien’. Van Zwanenburg reageerde met: ‘Welke waarheid? Partijen kunnen zaken verschillend uitleggen.’

Notulen

Van bijeenkomsten van de klankbordgroep bestaan geen officële notulen. Raadslid Reinders heeft wel aantekeningen gemaakt. De groep raadsleden, die Van Zwanenburg van advies dient, heeft tot dusverre drie keer vergaderd.

Bij de behandeling van de begroting voor 2018 besloot de gemeenteraad vorig jaar unaniem in een amendement dat de subsidie van 70.000 euro voor ’t Doesgoor met een ton moest worden aangevuld tot 170.000 euro. In dat amendement staat ook dat het niet uitgesloten is dat er meer geld vrij moeten worden gemaakt voor andere vergelijkbare activiteiten.

Laagdrempelig

In Delden en Diepenheim bestaan plannen voor soortgelijke initiatieven als ’t Doesgoor. De Goorse wijkvoorziening organiseert allerlei ‘laagdrempelige’ activiteiten waar wekelijks meer dan 210 inwoners uit vooral de wijk De Whee aan deelnemen.

Status

De politici Reinders, Stevens, Olde Reuver of Briel en Titshof benadrukken dat de klankbordgroep niet de status heeft om een amendement van de gemeenteraad terzijde te schuiven: ‘Wij zijn geen officieel orgaan, maar een klankbordgroep die advies probeert te geven. Een amendement van de gemeenteraad moet gewoon door het college worden uitgevoerd.’

Onderbouwen

Ze gaan er dan ook vanuit dat de resterende 48.000 euro van die 100.000 ten goede komt aan ’t Doesgoor. Maar, zeggen de vier raadsleden, het geld wordt niet ‘zomaar’ overgemaakt. De wijkvoorziening moet voorstellen voor de besteding goed onderbouwen. De groep is eensgezind, zegt Reinders, dat subsidiegeld niet naar mensen op de loonlijst en ‘hoge’ huren mag gaan. ’t Doesgoor moet een organisatie van vrijwilligers blijven. Voor professionele en ‘dienende ondersteuning’ kan er een beroep worden gedaan op de brede welzijnsinstelling Salut.

Boosheid

De boosheid van de PvdA leidt overigens tot verbazing. Reijnders meent dat de ‘PvdA woedend struikelt over enkele woorden in uit het collegebesluit, die misschien voor meerdere interpretaties vatbaar zijn’. “Het staat er wat ongelukkig, maar daar val ik niet over.”

Afwijkend geluid

Een afwijkend geluid is er ook. Als enig raadslid van de klankbordgroep zegt CDA-fractievoorzitter Yvonne Nijhof dat de klankbordgroep wel degelijk heeft gezegd dat ook andere organisaties van die 100.000 euro gebruik kunnen maken.

Bron: TC Tubantia