PvdA Hof van Twente wil nader onderzoek naar technieken die asbestsanering mogelijk maakt met behoud van de bomen.

17 januari 2018

Asbestsanering leidt tot kaalslag 94 bijzondere bomen in Goor

GOOR – De gemeente wil in de Goorse wijk ’t Gijmink 94 ‘monumentale’ eiken kappen, omdat ze in met asbest verontreinigde bermen staan. De PvdA slaat alarm.

Aan het kappen van ruim 90 tientallen jaren oude eiken in ’t Gijmink valt volgens de gemeente ‘helaas’ niet te ontkomen. Want deze ‘monumentale’ bomen belemmeren een ‘robuuste’ sanering van de met asbest verontreinigde bermen waarin ze staan. De kaalslag moet plaats hebben aan de Gondalaan, Oude Haaksbergerweg en de Haaksbergerweg

Enorme aanslag

PvdA-fractievoorzitter Fred Rijkens noemt de rigoureuze bomenkap een ‘enorme aanslag  op de omgeving van de Gondalaan’. De oppositiepartij wil nader onderzoek naar technieken die asbestsanering mogelijk maakt met behoud van de bomen. Als de kaalslag toch wordt doorgezet overweegt de PvdA een extra gemeenteraadsvergadering bijeen te roepen.

Bijeenkomst bewoners

Onder omwonenden is de voorgenomen operatie gezien ook slecht gevallen. Zij krijgen donderdagavond de kans hun zegje te doen tijdens een bewonersbijeenkomst in zalencentrum  De Bebsel aan de Hengevelderstraat die om kwart over zeven begint.

Monumentale lijst

De eiken staan op de monumentale bomenlijst van de gemeente waarop nu nog in totaal zo’n 325 bomen staan. Zulke bomen hebben een ‘bijzondere waarde’,  bijvoorbeeld, vanwege de plek, de uitstraling (beeldbepalend), cultuurhistorische reden of hun bijzondere omvang.’ Als het voornemen wordt uitgevoerd kan de monumentale bomenlijst met bijna eenderde worden ingekort.

Bodemonderzoek

Uit bodemonderzoek blijkt dat het grootste deel van de bermen is verontreinigd met asbest boven de saneringsnorm, met plaatselijk hoge asbestconcentraties. Op basis van de Wet Bodemsanering moeten de bermen gesaneerd worden om de risico’s door blootstelling aan asbest weg te nemen.  De sanering vindt plaats door de verontreinigde grond te ontgraven ‘Een goede, robuuste sanering wordt in de bermen belemmerd door de aanwezigheid van de monumentale bomen. Nadat hierover advies is verkregen van de commissie monumentale bomen is er voor gekozen alle monumentale bomen te verwijderen en te vervangen door een nieuwe, toekomstbestendige groenstructuur’, schrijft de gemeente in de uitnodiging voor de bewonersbijeenkomst.

Gevolgen leefomgeving

De gemeente zegt zich te realiseren dat de ‘verwijdering van de bomen gevolgen heeft voor uw leefomgeving’. Door de kaalslag worden ook grote delen van de openbare weg beschadigd. In overleg met de provincie wordt voor een integrale aanpak van deze wegen. Dit betekent dat naast de sanering van de bermen ook delen van het rioolstelsel in deze wegen worden vervangen en dat er een ‘compleet nieuwe inrichting komt’.

PvdA wil uitstel

De PvdA wil uitstel van het besluit om de 94 tientallen jaren oude eiken in ’t Gijmink te kappen en deze kwestie eerst in de gemeenteraad bespreken. Volgens fractievoorzitter Fred Rijkens zijn er technieken die asbestsanering mogelijk maakt, terwijl bomen kunnen worden behouden. Ook moet volgens hem worden onderzocht hoe schadelijk het voor de omgeving is als asbest rondom de bodem pas wordt verwijderd als de boom dood gaat. ‘Wij snappen dat het te kostbaar is om elke boom te handhaven bij asbestsanering, maar ook op andere plekken in Goor zijn er speciale maatregelen genomen die hebben geleid tot het behoud van bijzondere bomen. De bomen waar het hier om gaat zijn zowel afzonderlijk het behouden waard, maar zeker ook als groep is deze bomengroep zeer bepalend voor de uitstraling van het gebied’, aldus Rijkens.

bron: TC Tubantia