PvdA Hof van Twente Staat Voor :

21 februari 2018

Zorg voor elkaar

 • Andere aanpak van Armoede
 • Maatwerk in de Zorg
 • Meer Wijkvoorzieningen
 • Terugdringen van Verslavingen

Duurzame Hof van Twente

 • Hof energieneutraal in 2035
 • Nieuwe woningen gasloos
 • Collectieve energieprojecten
 • Diversiteit buitengebied bewaken
 • Ontwikkeling Tiny Houses

Burger als Partner

 • We blijven inwoners opzoeken
 • Burgers zaken in eigen buurt laten regelen
 • Gemeente ondersteunt burgerinitiatieven

Prettig en Veilig Wonen

 • Levensbestendig bouwen
 • Meer starterswoningen
 • Eerlijke toewijzing van huurwoningen
 • Meer handhavers (BOA’S)

Vitale Economie

 • Steun aan onze ondernemers
 • Eerlijke prijs voor producten
 • Vrijetijdseconomie versterken
 • Actief cultuurbeleid