Door op 19 juli 2013

PvdA hekelt plan digitale informatieborden

De gemeente Hof van Twente is van plan digitale informatieborden te plaatsen langs te de belangrijkste invalswegen van de kernen in de Hof. Voor de realisatie hiervan wil de gemeente € 100.000,- reserveren. Het belangrijkste argument hiervoor is dat de borden geld zouden besparen, omdat ze minder arbeidsintensief zijn. De PvdA-fractie heeft hier grote twijfels over. “In theorie lijken deze borden ideaal. Je hoeft niet meer rond te rijden om informatie op de borden te zetten, alleen even intypen en klaar. In praktijk lijkt dit ernstig tegen te vallen. Een recent voorbeeld hiervan is de gemeente Dinkelland waarbij softwareproblemen ervoor zorgen dat de borden regelmatig op zwart gaan” aldus Annemieke Wissink, raadslid namens de PvdA in de gemeente Hof van Twente.

Volgens de PvdA zijn de borden te duur. Wissink: “Er is nu een investering van € 100.000,- geraamd. Dat is een hoop geld, zeker in tijd van schaarste. De gemeente heeft een dergelijk bedrag niet simpelweg over, het moet ergens anders vandaan komen. Wij zouden er liever voor kiezen dit bedrag in te zetten voor zaken waar onze inwoners echt iets aan hebben, zoals sportvoorzieningen en de muziekschool. Daarnaast betwijfelen wij of de werkelijke kosten niet nog veel hoger liggen.”

Uit een onderzoek van de gemeente Nuth blijkt dat de digitale borden juist bijzonder arbeidsintensief zijn. Navraag bij verschillende gemeentes met digitale borden levert een bijzonder somber beeld op van de plaatsing en onderhoud van de borden. Naast de grote personele kosten, lopen de aanleg- en onderhoudskosten ook in de cijfers. Buiten de aanschaf van de borden hebben we te maken met kosten rond de plaatsing, de aansluiting op het stroomnet, stroomverbruik en data-abonnementen om de borden op afstand van informatie te kunnen voorzien. Dan hebben we het nog niet over reguliere onderhoudskosten zoals schoonmaak en reparaties. “Volgens ons zijn de, door de gemeente, geraamde kosten bij lange na de niet de reële kosten die met de borden gemoeid zijn en wij vonden die ton al een forse investering voor een paar borden” zo verwoordt Wissink de bedenkingen van de PvdA.

Daarnaast kleven er volgens de sociaaldemocraten nog een paar andere nadelen aan de borden. “Ze kunnen zorgen voor onveiligheid in het verkeer, omdat de borden kunnen afleiden. Hierdoor kunnen de borden niet overal geplaats worden. Ook blijkt uit onderzoek dat voorbijgangers in staat zijn om maar een heel beperkt gedeelte van de informatie op die borden waar te nemen. De doeltreffendheid van de borden is hierdoor zeer twijfelachtig” aldus Wissink. Daarnaast vraagt zij zich af of de borden wel bij het imago van de gemeente passen. “Hof van Twente staat bekend als een mooie, rustige, groene en landelijke gemeente. Digitale borden, zeker wanneer deze zijn voorzien van reclame, kunnen dit beeld ernstig aantasten.”

De PvdA wil dan ook dat de gemeente eerst beter haar huiswerk doet voordat er een ton wordt uitgegeven aan digitale borden. “Eerst moet er nuchter nagedacht worden over de voor- en nadelen van deze borden, voordat er een besluit genomen kan worden. Het blind steunen van de wens van de ondernemers vinden wij echt te makkelijk.”