Door Apollonia Sligman op 25 november 2013

PvdA-fractie houdt openbare vergadering in Delden

De fractie van de PvdA in de Hof van Twente is afgelopen donderdagavond in gesprek gegaan met een groep inwoners uit Delden. Op de avond in het Parochiehuis werden een groot aantal onderwerpen besproken die momenteel spelen en leven  in de Deldense gemeenschap. Ongeveer 30 geïnteresseerden en 10 fractieleden en schaduwfractieleden van de PvdA kwamen af op de twee uur durende bijeenkomst.

“Het doel van de bijeenkomst was om beter te weten wat er speelt in Delden en hoe hier tegenaan gekeken wordt”, zo vertelt Jan ter Avest, Deldenaar en raadslid van de PvdA. “Om beter contact te krijgen met de inwoners van de Hof gaan we naar hen toe, in plaats van wachten tot ze naar ons toe komen. Op dit moment speelt er veel in Delden, dus nu willen we graag hier in gesprek.”

Jan ter Avest gaf aan dat zijn partij niet nu in Delden langskwam in verband met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen maar dat zijn partij al eerder in de ander kernen van de Hof op bezoek was geweest. Hij gaf aan dat het zijn wens is dat de fractie elk jaar op bezoek gaat in elke kern om daarmee beter op de hoogte te blijven over wat er onder de bevolking leeft.

De fractie gaf ook uitleg over de stand van zaken rond het bungalowpark tussen de Goor en Markelo. Enkele aanwezigen maakten gebruik van de mogelijkheid tot toezending van het arrest over deze zaak.

Verschillende Deldense organisaties en verenigingen hadden een afvaardiging naar de bijeenkomst gestuurd om duidelijkheid te krijgen, of te verschaffen, over bepaalde onderwerpen. Zo wilden de sportverenigingen Rood Zwart en DHV duidelijkheid over het nieuwe accommodatievisie en was Henny Manrho van Wonen Delden aanwezig om vragen oven de nieuwbouw aan de Peperkampweg te beantwoorden. Ook Zoutmuseum voorzitter Hans Breukink was van de partij. Jan ter Avest gaf aan dat de PvdA steeds heeft aangegeven dat het zwembad een basisvoorziening zou moeten zijn en hij sprak zich ook nadrukkelijk uit tegen de verplaatsing van het zoutmuseum naar Goor. Ter Avest waarschuwde overigens nadrukkelijk voor het risico van het geen basisvoorziening zijn. Hij gaf aan dat rond de verkiezingen weer de nodige garanties zouden worden gegeven maar dat een aantal partijen in het verleden wel akkoord zijn gegaan met het schrappen van de basisvoorziening voor het zwembad. Volgens ter Avest is dat niet voor niets gedaan. Hij wees nog op het feit dat CDA en VVD bij de vorige verkiezingen Diepenheim een sporthal hadden beloofd maar dat die belofte in de eerste vergadering van de nieuwe raad al van tafel werd geveegd.

Verder werden Deldense aangelegenheden als spoorgoederenvervoer, plasticafval overlast en de situatie rondom het voormalige stadhuis besproken. Fractievoorzitter Fred Rijkens leidde namens de PvdA het gesprek en  vertelde het aanwezige publiek over de ideeën en standpunten van de partij inzake de verschillende onderwerpen. “Voor ons was het goed om te horen hoe er in Delden tegen bepaalde dingen wordt aangekeken en wij nemen dit mee in onze besprekingen.”

Rijkens gaf aan dat met name de toenemende verloedering van Delden hem zorgen baarde. Inwoners gave aan dat Delden ooit het mooiste stadje van Europa was maar dat achterstallig onderhoud en verslonzing van de openbare ruimte enorm afbreuk had gedaan aan die eretitel.

 

Deel van de tekst is overgenomen van Deldens nieuws.