Door Herman Wevers op 2 maart 2016

PvdA-fractie Hof van Twente organiseert openbare bijeenkomst Markelo.

Op donderdag, 10 maart as., wordt er door PvdA-fractie Hof van Twente een openbare bijeenkomst gehouden in het Beaufort te Markelo, inloop met een kopje koffie, vanaf 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.

De fractie nodigt alle belangstellende uit om met hen in gesprek te gaan over een aantal actuele zaken, zoals:

  • de verkeerssituatie in Markelo, doorgaand verkeer en verkeersremmende maatregelen;
  • de situatie rond ABZ-diervoederfabriek;
  • uitvoering van de zorg in Hof van Twente;

Ook andere actuele kunnen met de fractie besproken worden.

Hebt U nog andere vragen, dan kan er contact worden opgenomen met:

Roel Bergman, tel. 06-51911835 of roelbergman@hofvantwente.nl.