Door Fred Rijkens op 10 februari 2011

PvdA feliciteert CDA met verstandige draai

De PvdA-fractie Hof van Twente is verheugd over de draai van CDA inzake het varkenscluster in de Markelose Broek. “Wij verzetten ons al vanaf het begin tegen de komst van het cluster en wij zijn blij dat het CDA ons standpunt hierin overneemt”, aldus Fred Rijkens, fractievoorzitter van de sociaal democraten.

Het moet voor het CDA niet makkelijk zijn geweest om dit besluit te nemen. Rijkens: “Het CDA toont hiermee aan lef te hebben. Er is lef voor nodig om gemaakte afspraken met je coalitiepartner te doorbreken.” Het varkenscluster kon overigens ook op weinig maatschappelijk draagvlak rekenen. De PvdA en de actiegroep Varkenscluster Nee hebben dat al meerdere malen onder de aandacht gebracht.

Wel noemt de PvdA het moment van de draai op z’n zachtst gezegd bijzonder, zo vlak voor de verkiezingen. Het CDA staat er niet gunstig voor in de peilingen en de standpuntverandering kan de confessionelen stemmen gaan bezorgen. “Wij hopen dat CDA bij dit standpunt blijft en het niet tijdelijk inneemt om stemmen te winnen op 2 maart”, stelt Rijkens. Ook hebben de sociaaldemocraten vraagtekens bij het alternatief van het CDA. “Het CDA wil geen varkensclusters, goed nieuws. Maar wat wil deze partij wel? En zijn we daar wel blij mee?” De PvdA hoopt dat de grond in Markelose Broek gebruikt kan gaan worden voor de versterking van de bestaande bedrijven. Over inplaatsing van een of twee bedrijven valt te praten, maar dat moet de totale schaal wel aanzienlijk minder groot zijn dan het cluster.

Het niet doorgaan van het varkenscluster is goed nieuws voor Markelo. Het cluster zou grote gevolgen voor de verkeerveiligheid, dier- en volksgezondheid en het toerisme hebben gehad. Hierom heeft de PvdA zich, samen met de Markeloërs, hard verzet tegen het varkenscluster. De ommezwaai van het CDA zorgt voor een meerderheid van tegenstanders in de gemeenteraad. Zonder toestemming van de gemeenteraad kan het cluster er niet komen, omdat de gemeenteraad onder meer in moet stemmen met een bestemmingsplanwijzging om het cluster te kunnen realiseren.

Fred Rijkens

Fred Rijkens

Gruttostraat 57 7471 ER Goor   foto: Jan schoneveld

Meer over Fred Rijkens