Door op 14 juni 2013

PvdA enthousiast over ‘Koop bestaande woning, krijg subsidie en zonnepanelen’

PvdA Hof van Twente is erg enthousiast over het idee achter “Koop bestaande woning krijg subsidie en zonnepanelen’. Mensen die een bestaande woning kopen in de gemeente Rijssen-Holten en deze verbeteren naar een energielabel B kunnen subsidie krijgen van de provincie en zonnepanelen van de gemeente. Op deze manier krijgt de woningmarkt een impuls en tegelijk wordt er invulling gegeven aan de duurzaamheidsambities.“Het mes snijdt hier aan twee kanten. We moeten snel gaan kijken of dit in de Hof ook mogelijk is”, aldus Annemieke Wissink, raadslid van de PvdA. Zij gaat het college van burgemeester en wethouders dan ook zo snel mogelijk vragen of deze regeling ook in Hof van Twente ingevoerd kan worden.

De PvdA maakt zich grote zorgen over de woningmarkt in de gemeente Hof van Twente. “Overal zie je dat woningen slecht verkocht worden. Dit leidt tot grote ellende bij inwoners die hun woning willen verkopen. Bij noodzakelijke verkoop blijven inwoners niet zelden met grote restschulden zitten. Je ziet dat er ook veel mensen zijn die graag een huis willen kopen, maar de middelen om de woning aan te passen aan deze tijd, bijvoorbeeld op het gebied van isolatie, ontbreken. Als gemeente moeten we doen wat we kunnen om de woningmarkt een positieve impuls te geven.” zo verwoordt Wissink de zorgen van de sociaaldemocraten. Zij zijn dan ook van mening dat de gemeente snel met goede ideeën moet komen om te kijken hoe de woningmarkt gestimuleerd kan worden.

Het duurzame karakter is voor de PvdA een belangrijk onderdeel van de regeling. Deze partij heeft zich in Hof van Twente al lange tijd ingezet voor een duurzamer beleid. Zo is op initiatief van de VVD en de PvdA 4 jaar geleden een ambitieus duurzaamheidsplan opgesteld. De gemeente heeft 1 miljoen uitgetrokken voor de uitvoering van het plan en de provincie heeft hier toen 1 miljoen bij gedaan. In dit kader is onder andere subsidie verstrekt voor zonnepanelen bij boeren,  worden er 50 huurwoningen geïsoleerd en zijn techniekkisten aan alle basisscholen verstrek. De uitvoering van het plan is nu bijna klaar, maar de PvdA vindt het essentieel dat er een vervolg komt. Wissink: “Duurzamere vormen van energie en energievoorziening hebben de toekomst. Juist in tijden van crisis is het belangrijk om toekomstgericht te blijven.”