Door Onno Bordes op 7 november 2013

PvdA blij met schaliegasvrije gemeente

In de raadsvergadering van 5 november heeft de gemeenteraad met grote meerderheid ingestemd met een motie van de PvdA, CDA, D’66 en BPH om de gemeente Hof van Twente schaliegasvrij te verklaren. Dit betekent dat de gemeenteraad het college heeft opgedragen om geen enkele medewerking te verlenen aan (proef)boringen naar schaliegas of steenkoolgas in de gemeente.

Dit initiatief van de PvdA werd door de meerderheid van de raad omarmd. In een mooi betoog onderstreepte Nel Hilbrink het belang van het aannemen van deze motie . “De PvdA vindt de risico’s voor de volksgezondheid en de aantasting van de leefbaarheid te groot. Ook staat het een snelle transitie naar duurzame energie in de weg. Daarnaast hebben wij onvoldoende vertrouwen in de onderzoeken die landelijk worden uitgevoerd. Hierom moeten wij lokaal een helder signaal afgeven.”

De motie werd met 17 stemmen voor en 6 tegen, overtuigend aangenomen.

Lees hieronder de motie, zoals aangenomen: motie schaliegas