Door op 25 juli 2013

PvdA blij met komst lokaal energiebedrijf

Er komt definitief een lokaal energiebedrijf onder de naam EnergieCoöperatie Hof van Twente (ECHT). Uiterlijk 1 oktober zal het energiebedrijf worden opgericht. PvdA Hof van Twente juicht dit initiatief toe.

Dit is precies één van de ontwikkelingen die wij voor ogen hadden bij het ontwikkelen van het duurzaamheidsplan. Voor dit plan, wat mede op initiatief van de PvdA is ontstaan, is 2 miljoen euro beschikbaar gesteld. Een gedeelte hiervan, 14.500 euro wordt besteedt aan het ondersteunen van de energiecoöperatie in oprichting.

Inwoners van de gemeente Hof van Twente kunnen lid worden tegen een contributie, die vermoedelijk zal liggen tussen de 36 en 50 euro. ECHT hield in april een eerste bijeenkomst en inmiddels zijn er vijf werkgroepen (Energiebesparing, Zon, Biomassa, Kennis & Advies en Organisatie & Communicatie) actief, met in totaal 39 leden. Voor meer informatie kijk op de website van de EnergieCoöperatie Hof van Twente