Door Herman Wevers op 24 mei 2016

PvdA blij met eerste stappen College richting Tuindorp.

De PvdA-fractie is zeer verheugd over het feit dat het College bezig is met plannen voor de wijk Tuindorp. We hebben begrepen dat er inmiddels iemand aan de slag is om samen met de bewoners van de wijk te bekijken, wat er zou moeten gebeuren.

De PvdA vindt het ook noodzakelijk dat de woningcorporatie actief betrokken wordt bij de aanpak van deze wijk. De PvdA is bang dat de woningcorporatie van deze wijk af wil en om die reden de wijk verwaarloost.

Wij vinden dat de corporatie gedwongen moet worden om op dit punt kleur te bekennen. Dat houdt in dat men moet aangeven of men Tuindorp de komende 30 jaar in stand wil houden, stelt Roel Bergman. Hij ziet als PvdA-fractielid, dat zowel de gemeente als de politie en de woningcorporatie de afgelopen jaren de andere kant op hebben gekeken als het om Tuindorp gaat.

Wij vinden, met de inwoners van deze wijk dat, dat moet veranderen. Dat de gemeente nu zo snel, na de door de PvdA belegde wijkavond in actie komt, wordt toegejuicht, stelt Bergman, maar het belangrijkste is dat de corporatie ook duidelijk maakt dat deze wijk een toekomst heeft.

Wij vinden dat daar ze snel mogelijk duidelijkheid over moet komen. Daarnaast vinden we ook dat het toewijzingsbeleid voor deze wijk op de schop moet en dat de bewoners van deze wijk daar medezeggenschap over moeten krijgen.

Voor meer informatie:

Roel Bergman:

Tel. 0547-271037 / roelbergman@hofvantwente.nl