17 juni 2015

Persbericht duurzaamheid en minimabeleid.

De Partij van de Arbeid Hof van Twente wil duurzaamheid koppelen aan de verbetering van de positie van mensen met een laag inkomen. Daarvoor wil deze partij dat in het bijzonder huurwoningen gebruik zouden moeten kunnen gaan maken van goedkope duurzame stroom. Daartoe willen de sociaal democraten dat de daken van huurwoningen “om niet” beschikbaar worden gesteld aan de huurder die daar dan zonnepanelen op kan plaatsen. De kosten voor de zonnepanelen zouden gedekt moeten worden door koppelingen van een aantal bestaande regelingen van de provincie en de rijksoverheid en door aanvullend beleid van gemeente en corporaties.

Op deze manier kan volgens de PvdA de huurder zelf leverancier worden van zijn eigen energie maar ook geleidelijk eigenaar kunnen worden van de zonnepanelen. Dat laatste kan omdat de kosten van afschrijving gedekt kunnen worden uit het voordeel op energie verbruik. Door de afschrijvingskosten over een langere periode uit te smeren zou de huurder direct al financieel kunnen profiteren van de lagere kosten voor de energierekening. De PvdA zegt dit een veel betere oplossing te vinden dan de huidige minimaregeling waarbij mensen met lagere inkomens eerst een aanvraag bij de gemeente moeten doen. Doordat ook mensen met lagere inkomens nu stroom aan zichzelf gaan leveren zorgen ze eigen zelf voor meer ruimte in hun portemonnee stelt fractievoorzitter Fred Rijkens. Een andere mogelijkheid die zijn fractie voorstelt is  dat  wijken in onze gemeente zoals Tuindorp en het Gijmink eigenaar worden van zonnepanelen of een kleine windmolen die ze gezamenlijk op een industrieterrein plaatsen.  Die mensen moeten dan wel in een bepaald postcode gebied wonen. Rijkens wijst er op dat huurders nu vaak niet in staat zijn om zelf zonnepanelen te plaatsen omdat dit toch nog een kostbare zaak is en men toestemming van de woningcorporatie nodig heeft. Hiervoor denken we nu een oplossing te hebben gevonden zegt hij. Zijn partij is bereid om eventueel overblijvend middel en uit het minimabeleid voor dit doel in te zetten. Rijkens stelt wel dat de woningcorporatie Viverion nog over de brug moet komen op dit punt. Als de woningvereniging zelf panelen plaats moet de huur omhoog en dan valt het voordeel voor de huurder weer weg. Wij willen juist dat bewoners zelf panelen mogen plaatsen en dat ze dat dan doen als collectief. Daarnaast zegt Rijkens dat zijn partij er ook voor wil pleiten om de investeringen voor de scheiding van afval deels te betalen uit de reserves van de gemeente. Hierdoor kunnen inwoners van de gemeente echt beloond worden voor het scheiden van afval. Op dat punt valt ook het nodige te verdienen. Ook op die manier zien ook mensen met lagere inkomens dat investeren in duurzaamheid geld kan opleveren en dat je dat bovendien zelf in de hand hebt. Lagere inkomens profiteren naar verhouding het meest van dit soort maatregelen zo stelt de PvdA maar het probleem is dat juist bij de lagere inkomens de financiële ruimte ontbreekt om te investeren in dit soort zaken. De verschillende regelingen in combinatie met enige creativiteit maakt zo iets nu wel mogelijk en dan moeten we deze kans pakken zo stelt Rijkens.