Door John Koster op 3 december 2013

Oproep: “Meld problemen bestemmingsplan buitengebied”

PvdA roept burgers maar vooral buitenlui op hun opmerkingen en/of problemen met de uitvoering van het bestemmingsplan buitengebied Hof van Twente te melden, zodat wij kunnen inventariseren waar de problemen liggen en om te kijken of we hier wat aan kunnen doen.

Vorig jaar is het bestemmingsplan buitengebied Hof van Twente vastgesteld. De PvdA is erg ontevreden over de onzorgvuldige wijze waarop dit is gegaan. Het bestemmingsplan wordt momenteel gedeeltelijk herzien en opnieuw besproken in de commissievergadering van 29 januari en de raadsvergadering van 18 februari 2014. Het college schrijft hierover: “Het wordt een consoliderend bestemmingsplan waarin geen nieuwe ontwikkelingen worden opgenomen”. “Wij denken dat er juist wel zaken moeten worden herzien om de fouten die vorige jaar zijn gemaakt goed te maken. Maar hiervoor willen we eerst kijken waar de problemen zich exact voordoen”, aldus Jos Duurland, schaduwfractielid van de PvdA Hof van Twente.

De gemeente heeft destijds de eigenaren,  wiens perceel een bestemming  verandering onderging, niet persoonlijk op de hoogte gesteld over de mogelijke consequenties. Ook heeft zij niet gewezen op de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Bij de PvdA zijn er veel  vragen binnengekomen. De meeste vragen gingen over de verandering van meer dan 900 locaties van agrarische bestemming naar woonbestemming en over problemen met veldschuren.  Duurland: “Wij vinden dat iedereen alsnog de mogelijkheid moet worden geboden zijn/haar mening te geven en gehoord te worden. Daarom dienen alsnog alle betrokkenen, persoonlijk bericht te krijgen en de mogelijkheid krijgen alsnog zienswijzen in te dienen.” Wethouder Sijbom heeft al aangegeven de betrokkenen niet alsnog te willen benaderen.

De PvdA wil nu graag zo veel mogelijk knelpunten in kaart brengen, om te kijken waar het mis is gegaan en wat we hier nog aan kunnen doen. Dus woont u in het buitengebied van de Hof van Twente en voelt u zich niet gekend of belemmerd in de mogelijkheden voor bijvoorbeeld uitbreiding of vernieuwing van schuren of stallen neem dan contact op met: roelbergman@hofvantwente.nl. Graag ontvangt de PvdA een beschrijving van het probleem, indien mogelijk, met de toevoeging van het bestemmingsplan.

De PvdA Hof van Twente zal al uw opmerkingen en bezwaren bundelen en meenemen in de herziening van het bestemmingsplan voor het buitengebied Hof van Twente. Hopelijk kunnen we op deze manier zorgen voor een goede oplossing van de ontstane problemen.

John Koster

John Koster

Steinwegstraat 13 7491KD Delden

Meer over John Koster