11 april 2014

Oppositie: ‘Coalitie Hof van Twente is te smal’

Bericht van Tubantia.nl

GOOR Oppositiepartijen Gemeente Belangen (GB), PvdA en D66 hebben forse kritiek op het CDA en de VVD, die samen de nieuwe coalitie gaan vormen. De oppositiepartijen vinden dat de gewenste coalitie met 13 van de 25 zetels in de raad te smal is om alle extra taken die de gemeente op haar bordje krijgt op te vangen.

“Ik vind het dom van CDA en VVD dat ze met zo’n smalle coalitie – want slechts één zetel meerderheid – verder gaan”, reageert Fred Rijkens, fractieleider van de PvdA. “De begroting van de gemeente groeit door de overheveling van zorgtaken van rijk naar gemeenten met vijftig procent. Daarnaast moet de portefeuille ruimtelijke ordening helemaal op de schop, aangezien binnen dat veld de afgelopen periode veel verkeerd is gegaan. Dat zijn geen gemakkelijke klussen. Het was verstandiger geweest om met een coalitie op basis van drie partijen verder te gaan.”

Ook Hannie Rohaan, fractievoorzitter van Gemeente Belangen en Alice Olde Reuver of Briel, fractieleider van D66 vinden dat CDA en VVD naar een derde partij hadden moeten uitkijken.

“Deze coalitie doet geen recht aan de verkiezingsuitslag”, zegt Rohaan. “CDA en VVD hebben samen slechts 45 procent van alle stemmen. Ze hebben de meerderheid in de raad doordat ze restzetels bijgeschreven hebben gekregen”, zegt Rohaan. “En dat terwijl Gemeente Belangen gewonnen heeft en in Markelo en Diepenheim zelfs de grootste is geworden. Dat wordt over het hoofd gezien.”

Dat laatste vindt ook Alice Olde Reuver of Briel, fractieleider van D66. “De oppositiepartijen hebben winst geboekt, maar daaraan wordt volledig voorbij gegaan.”

CDA en VVD hebben aanvankelijk wel gezocht naar een derde partij in de coalitie, om een breder draagvlak te creëren. Dat zou echter betekenen dat het college moet worden uitgebreid met een vierde wethouder, want het CDA wil twee wethoudersposten in het college behouden. Maar uitbreiding van het college met een vierde wethouder vinden zowel CDA als VVD te duur.

“Wij snappen dat het aanstellen van een vierde wethouder à 120.000 euro in tijden van bezuinigingen moeilijk te verantwoorden is, maar het CDA en VVD hadden ook voor een andere oplossing kunnen kiezen”, menen Fred Rijkens en Hannie Rohaan. “Ze hadden net als het college van acht jaar geleden (PvdA, VVD en GB) kunnen kiezen voor een driepartijencoalitie met drie wethouders; van iedere partij een. Dat ging prima”, zeggen Rijkens en Rohaan. “De behoefte van het CDA om twee wethouders te willen leveren is puur machtsvertoon”, voegt Rijkens er aan toe.

Olde Reuver of Briel (D66) snapt wel dat het CDA daar niet aan wil. “Het CDA is groter, dan vind ik die twee wethoudersposten wel geoorloofd. Maar een oplossing had ook kunnen zijn om wél voor vier wethouders te kiezen en deze in deeltijd (0,8 fte) in te zetten”, aldus Olde Reuver.

Herman Kalter, fractievoorzitter van de SP heeft wél begrip voor de handelswijze van het CDA. “Het CDA is bijna twee keer zo groot als de VVD. Natuurlijk willen ze twee wethouders houden. De SP was in de tweede ronde überhaupt geen gesprekspartner. Onze verkiezingsprogramma’s lagen te ver uit elkaar. Waar ik wel kritiek op heb, is dat het CDA te snel naar de VVD heeft gereikt en onvoldoende andere mogelijkheden heeft onderzocht. Een coalitie van CDA, PvdA en SP bijvoorbeeld.”