Door op 28 augustus 2013

Ontwikkelingen Gijmink volgens PvdA positief

Volgens PvdA gemeenteraadsfractielid Hamit Gögen loopt de samenwerking tussen huurders en de woningstichting Viverion veel beter dan een jaar geleden. De forse klachten waarmee zijn partij tijdens een openbare fractiebijeenkomst in Gijmink kregen te horen lijken voor een belangrijk deel verleden tijd. Tijdens de in maart van dit jaar gehouden bijeenkomst hadden aanwezige bewoners met name klachten over de aanpak van de tochtproblemen die in de nieuwbouwwoningen bestonden. Ondanks genomen maatregelen door Viverion bleven de klachten bij bewoners aanhouden.

De aanwezige directeur van Viverion dhr. Allersma beloofde de bewoners een grondige aanpak van de vele klachten die aan de orde kwamen. Met de aanwezige PvdA fractie werd afgesproken dat deze fractie na verloop van tijd zou informeren naar de stand van zaken en bij de voortduring van klachten beloofde de partij van de arbeid de bewoners opnieuw een vergadering te beleggen om te bespreken wat eventueel veder zou kunnen worden gedaan aan de klachten van de bewoners. Volgens Hamit Gögen, zelf woonachtig in het Gijmink, is zo’n bijeenkomst niet meer nodig omdat de klachten inmiddels daadkrachtig zijn aangepakt. Hij verwacht de komende winter nauwelijks problemen meer en stelt ook vast dat het er op lijkt dat de relatie tussen corporatie en bewoners inmiddels verbeterd is. De woordvoerder van de PvdA is daarnaast blij met het feit dat de huurdersverenigingen van Goor en Lochem na jarenlange conflicten met Viverion weer goed met elkaar door een deur kunnen.

Gögen geeft aan dat zijn partij op verzoek van de beide huurdersvereniging een bemiddelingspoging heeft gedaan die succesvol is afgerond. Als bemiddelaar trad naar zeggen van Gögen de fractievoorzitter van zijn partij op. Beide partijen bleken bereid de bemiddeling van PvdA voorman Fred Rijkens te aanvaarden en na een aantal gesprekken bleek verdere bemiddeling niet meer nodig omdat het wederzijds vertrouwen inmiddels weer hervonden was. Hierdoor kwam een einde aan een meer dan 4 jaar durende strijd tussen corporatie en huurdersverenigingen waarbij onder andere de rechter werd ingeschakeld en zware beschuldigingen naar elkaar werden geuit.

De PvdA woordvoerder zegt zeer tevreden te zijn met de bereidheid van beide partijen om weer te gaan samenwerken. Vooral de problematiek rond het Gijmink maar ook de verkoop van huurwoningen door de corporaties vragen volgens Gogen een intensieve samenwerking. Het jaren buiten spel staan van huurders is daarbij zeer ongewenst en kan de kwaliteit van het wonen in wijken als het Gijmink in gevaar brengen.