Nieuwsbrief PvdA Hof van Twente februari 2019

27 februari 2019

Nieuwsbrief PvdA Hof van Twente – februari 2019

Voorzitter Peter de Bruijn PVDA Hof van Twente

 

Ga vooral naar de stembus

Nog even en we mogen kiezen. Voor sommigen een (bij-)sturingsmomentje, soms zelfs ‘een feest van de democratie’. Voor anderen een ‘moeten’ op vrijwillige grondslag of, jammer genoeg bij velen, een ‘ver van m’n bed show’, niet de moeite van een stembusgang waard. Ik ben een blije optimist, of hardnekkige fantast: het gaat ergens over. Ik noem drie redenen.

1)      De koers van de provincie landt ook in de Hof van Twente, op de grondslagen van ons bestaan: betaalbaar wonen en eerlijk werken, opgroeien in een wereld met perspectief, bereikbaar zijn en deelnemen, met oog voor degenen die wat hulp nodig hebben. Zeker ook waar de kwaliteit van leven op de langere termijn in het geding is: duurzaam wonen en werken, in een blijvend aantrekkelijk én productief landschap, biodivers met gezonde populaties insecten en vogels, flora en fauna, bloemetjes en bijtjes. Wat mij betreft ook met hier en daar een bever of een wolf. Uw stem helpt daarbij.

2)      Het huidige kabinet beschermt de belangen van het (groot)bedrijfsleven, van banken en beleggers, van industriële boeren en vissers. Groei moet, meer dit en meer dat, snel op de snelweg in een zwaar gesubsidieerde leaseauto. In de uitvoering van dat beleid vallen de klappen bij de minderbedeelden: huiseigenaren in Groningen die al jaren aan het lijntje worden gehouden, met een belastingdienst of UWV zonder capaciteit voor correcte sommen en controle, met zorgverleners en zorg verlenende gemeenten die omvallen, met een lerarencorps met uitvalverschijnselen. De krappe meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer steunt dit kabinet in de keuzen die het maakt. De komende verkiezing kan balans brengen, met een Eerste Kamer die het kabinet dwingt tot beleid met een breder maatschappelijk draagvlak. Uw stem helpt daarbij.

3)      Uw partijgenoten verdienen uw steun. In de PS-verkiezing is Annemieke Wissink lijstaanvoerder! Het Hofse CDA heeft een minister in Den Haag en een roepster in Brussel, wij hebben nu de kans ons woord in de Zwolse Staten te laten horen. Stem daarom bij voorkeur op Annemieke! En met een goede uitslag kan Tijs de Bree zomaar toetreden tot het nieuw te vormen bestuur van onze provincie: dat is pas echt aan de knoppen draaien. De Waterschappen zoeken balans tussen de belangen van bedrijven en burgers, van boeren en natuur. Klimaatverandering zet ons watersysteem behoorlijk op z’n kop, de komende decennia is er heel veel te doen. Ellen Pot en Anneke Beukers staan kandidaat voor het bestuur van het Waterschap Vechtstromen. Op de lijst van ‘Water Natuurlijk’ waarin de PvdA en natuurorganisaties samenwerken. In Markelo, dat valt onder het Waterschap Rijn en IJssel, staat Anna Lena kandidaat voor de PvdA. En onze kandidaten verdienen uw steun.

Daarom: stem op 20 maart, stem bij voorkeur op PvdA-kandidaten, en leg uw buur, kennis, familielid of hulpkracht uit waarom u dat met overtuiging gaat doen. En help ons en uzelf daarbij op 9 en 18 maart, meld u aan bij Margot Gunderman. Hoe meer hoe leuker!!

 

Ontmoeting in De Pol

Zondag 17 februari vond in Diepenheim Politiek in de Pol plaats. Met als gast Lodewijk Asscher. Hij sprak met overtuiging tot een goed gevulde zaal, opvallend veel rood getooid. Mooie gelegenheid om Lodewijk kennis te laten maken met Wim Leetink, niet ons oudste maar zeker wel ons oudste actieve lid. En Wim heeft altijd wel een passend advies paraat. Over hoe het er vroeger aan toe ging in de partij, tijdens campagne, en wat ons nu  te doen staat. Lodewijk verwees wat de campagne betrof vriendelijk naar Annemieke en de campagneteams die haar bijstaan. Wim heeft zich daar inmiddels gemeld.

 

Leuk filmpje, meer volgen

Over Lodewijk en Annemieke gesproken. Ze figureren in een filmpje op internet dat beter openbaar vervoer bepleit. Ook op zondag. Het is te zien op twitter (twitter.com/PvdA,  ‘Lodewijk mist de bus, maar niet omdat hij te laat is…’). Ons campagneteam zorgt voor verdere verspreiding via Facebook en Twitter. Er wordt nu gewerkt aan nog meer korte filmpjes, steeds met Annemieke vanuit de provinciale invalshoek en een van onze fractieleden vanuit de ‘couleur locale’. Over thema’s die in Overijssel en in de Hof van Twente spelen, zoals wonen, werken, duurzaamheid en openbaar vervoer. Mocht u ze zien, stuur ze vooral door en geef ze een duimpje.

Samenwerken, maar waarom en tot welke prijs?

De fracties en steunfractieleden van SP, GroenLinks en PvdA bespraken onlangs de ervaringen met ‘samenwerking op links’. Met name raadsvergaderingen worden vooraf doorgesproken op standpunten. Beetje met vallen en opstaan, maar ook politiek is mensenwerk. Vertrouwen in en communiceren met elkaar zijn belangrijke pijlers. Samenwerking beoogt iets: het moet ons beter in staat stellen onze politieke doelen te verwezenlijken. Uw bestuur kijkt daarbij naar de wat langere termijn, vanuit het behoud van een bloeiende ledenpartij met instroom van nieuwe, jonge leden. Onze fractie kijkt wat meer naar de directe opbrengst, het waarmaken van ons verkiezingsprogramma en het bewerkstelligen van een sociale en duurzame samenleving. Op de ledenvergadering van 28 maart a.s. gaan we hier verder op in.

Annemieke Wissink groenste politicus van Nederland?

Annemieke behoort inmiddels tot de overgebleven drie kandidaten voor de titel ’Groenste Politicus 2018’, de jaarlijkse verkiezing van Natuurmonumenten. In de afgelopen ronde, van 10 naar 3 kandidaten, werd via internet gestemd. We zijn blij met de steun die u Annemieke gaf. Nu ligt haar lot in handen van een vakjury. Hoe dan ook een medaille voor haar, hulde voor haar inzet! De uitslag wordt bekend gemaakt op zondag 10 maart a.s. tijdens de uitzending van Vroege Vogels op NPO radio 1.

Tenslotte, zet dit in uw agenda. Kom vooral en doe mee, het is nuttig én gezellig.

Agenda

9 maart           H4-slinger, met als 3e H de Hof van Twente. Verzamelen om 13.00 uur bij het gemeentehuis in Goor, dan start ‘deur tot deur’ rozen en folders uitdelen in de wijken Tuindorp en ‘t Gijmink. Wie wil start eerder in Hellendoorn, of gaat later mee naar de 4e H: Haaksbergen. Meer info bij Margot Gunderman (mslgunderman@kpnmail.nl).

16-18 maart   Folders rondbrengen Delden, Markelo, Diepenheim. Wie wil daartoe een paar mensen optrommelen? Na afloop napraten in de kroeg.

20 maart         Verkiezing Provinciale Staten, Waterschapsbestuur.

28 maart         ALV, onder meer uitslag PS-verkiezing, bericht van de fractie, voortgang GPS-samenwerking, toekomst ledenpartij en jaarverslag 2018.

23 mei            Verkiezing Europees Parlement.

 

Meer informatie volgt te zijner tijd.

Namens het Bestuur PvdA Hof van Twente

Peter de Bruijn