Door Apollonia Sligman op 16 september 2013

Jeugd soms niet goed voorbereid

Hoe toetst het gemeentebestuur of kinderen uit achterstandsgezinnen voldoende worden voorbereid op hun gang naar groep 1 van het basisonderwijs?

Het raadslid Jan ter Avest van de PvdA stelt deze vraag aan B en W omdat onlangs een rapport verscheen waaruit blijkt dat de gemeente Hof van Twente onvoldoende scoort onder meer op de onderdelen betrokkenheid ouders en kwaliteitszorg.

“We krijgen elk jaar 54.000 euro voor dit beleid van het rijk”, zegt Ter Avest. “Dat is niet zo veel. Hengelo krijgt zeven ton. Maar Hengelo telt waarschijnlijk veel meer achterstandsgezinnen. Ik wil graag weten wat er met dit geld gebeurt in Hof van Twente.”

Bericht uit TC Tubantia http://www.tubantia.nl/regio/hof-van-twente/jeugd-soms-niet-goed-voorbereid-1.4008311