Door Fred Rijkens op 2 maart 2014

Inspirerende bijeenkomst zorg

Dinsdag 25 februari hield de PvdA in de Hof van Twente een bijeenkomst over zorg in de Hof van Twente. De aanwezigen hoorden van PvdA 2e kamerlid Otwin van Dijk dat de gemeente zich geen zorgen hoefde te maken over de bezuinigingen op de zorg als ze op een creatieve manier invulling zouden geven aan de nieuwe zorg.
Het PvdA-kamerlid was eerder die dag al uitgenodigd door de WMO-raad van de gemeente Hof van Twente en had ook gesprekken met de WMO-raden van Enschede en Losser. Deze partijen hadden de PvdA’er  uitgenodigd omdat hij in Nederland een van de meest vooraanstaande en aansprekende kamerleden is op het gebied van het nieuwe zorgbeleid.
Otwin van Dijk  memoreerde deze avond dat hijzelf als gehandicapte ooit had moeten procederen tegen zijn gemeente omdat hij een rolstoel kreeg aangeboden die meer dan € 40.000,– koste terwijl hij zelf graag een sportrolstoel wilde die slechts € 6000,– hoefde te kosten. Ook noemde hij het grote aantal zorgverleners dat zich vaak met 1 zorgbehoevende bezig hield als een punt waar met minder bureaucratie betere en goedkopere zorg zou kunnen worden geleverd.
Na de inleiding van het 2e kamerlid en voormalig wethouder van Doetinchem ontstond tussen de meer dan 100 aanwezigen een levendige discussie. Belangrijke punt dat door veel aanwezigen naar voren werd gebracht was de behoefte aan vermindering van de bureaucratie in de zorg. Ook gaven een aantal zorgverleners  aan dat zij meer betrokken zouden moeten worden bij projecten omdat nu met name op het niveau van het management over de zorg werd gesproken. Men vond dat met name de mensen uit de praktijk een bijdrage zouden kunnen leveren aan de lokale zorg. De voorzitter van de sportvereniging het Doesgoor uit Goor noemde  voorbeelden uit zijn eigen vereniging die duidelijk maakten dat ook sportverenigingen een rol kunnen vervullen binnen het nieuwe zorgsysteem.
De directeur van de openbare lagere school van Azelo vond een nauwe samenwerking tussen de transities van de gemeente en de plannen voor passend onderwijs noodzakelijk. Hij sprak over passend onderwijs als de vierde transitie naast die van de Participatiewet, de Jeudgzorg en de Begeleiding. Vertegenwoordigers van diverse zorgverleningsinstanties pakten  de uitgestoken hand van  de sportverenigingen en het onderwijs  van harte aan en gaven aan graag te willen samenwerken met lokale verenigingen. Vooral de combinatie van professionals en vrijwilligersorganisaties zou veel betekenis kunnen hebben voor de toekomstige zorg in de Hof van Twente.
Gespreksleider Fred Rijkens sloot de avond af met de conclusie dat gemeente en instellingen de komende jaren veel experimenten zouden moeten opzetten om te bekijken welke vormen uiteindelijk zouden voldoen in onze gemeente. Hij pleitte voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle politieke partijen voor deze experimenten door te accepteren dat er ook experimenten zouden mogen mislukken. Hij stelde dat we allemaal ervaringen moeten opdoen met een nieuwe vorm van zorgverlening en dat het leren van elkaar voorlopig voorop zou moeten staan.
Hij gaf na afloop aan dat hij blij was dat Otwin van Dijk als PvdA-kamerlid zoveel vertrouwen genoot dat WMO-raden hem uitnodigden om gebruik te maken van zijn deskundigheid. Het enthousiasme van deze man die zelf sinds zijn 18e gehandicapt is is inspirerend voor iedereen die zich met de vorming van het nieuwe zorgbeleid bezig houdt. Volgens Rijkens geeft het ook aan dat het pessimisme over het nieuwe zorgstelsel niet terecht hoeft te zijn als iedereen zijn schouders er maar onder zet. Als ik zie wat wethouder Pieter van Zwanenburg in de Hof momenteel doet dan geeft dat ook ons vertrouwen voor de toekomst.
Fred Rijkens

Fred Rijkens

Gruttostraat 57 7471 ER Goor   foto: Jan schoneveld

Meer over Fred Rijkens