27 januari 2014

Ingezonden: Verkiezingsbeloften

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen heeft de Partij van de Arbeid als enige partij aangegeven dat er fors bezuinigd zou moeten worden en dat de lasten voor de burgers omhoog zouden gaan. Dat hebben we niet gedaan omdat we dat zo graag wilden maar omdat we wisten dat het niet anders zou kunnen. Het is ook precies zo gegaan en alle andere partijen in de Raad stemden met die bezuinigingen in. Dat ondanks het feit dat geen van die partijen de kiezers eerlijk heeft verteld dat dit zou gaan gebeuren.

Nog geen maand na de verkiezingen trokken het CDA en de VVD hun belofte voor een sporthal in Diepenheim in. Zonder enige schaamte en ook zonder het gevoel dat ze de kiezers bij de neus hadden genomen.

Ook de belofte in het collegeprogramma om Bentelo, Diepenheim en Markelo van kunstgrasvelden te voorzien is inmiddels gesneuveld. Meer opsporingsambtenaren (Boa’s) voor onze veiligheid kwamen er ondanks de beloften in het verkiezingsprogramma van het CDA niet. Omdat, zo wordt beweerd, het allemaal is tegen gevallen. In het geval van Diepenheim was het volstrekt duidelijk.  Binnen een maand verandert de wereld niet zo veel dat je een dergelijke belofte niet meer kan waar maken. Voor de kunstgrasvelden geldt echter hetzelfde. Het College heeft namelijk heel veel extra geld uit gegeven aan zaken die nieuw waren. Zo wil het College en het CDA nog steeds meer dan een ton aan digitale borden uitgeven. Dat is gewoon een andere keuze maken dan dat je beloofd hebt. Het is bovendien gewoon geldverspilling.

Nu belooft D’66 ons dat ze de lasten voor de burgers naar beneden wil brengen de komende vier jaar. Vraag is waarom deze partij daar dan de afgelopen jaren niet veel meer haar best voor heeft gedaan. En hoe gaan ze dit dan doen met nog eens een miljoen tekort voor de gemeente in 2014 en de kosten die voortkomen uit de nieuwe zorgwetten. Daarnaast hebben we nog veel grond als gemeente die voor veel te hoge prijzen in de boeken staan. Afschrijven kost zo nog eens een miljoen.

Daarnaast doet D’66 het voorkomen of Hof van Twente een verspillende gemeente is. De hoge kosten worden echter vooral veroorzaakt door de rioolbelasting en die zijn weer hoog omdat we hier nog niet zo lang geleden heel veel buitengebied hebben aangesloten op het riool. Dat kost heel veel geld maar het is ook solidair naar alle mensen in het buitengebied. Door een grote bijdrage van de gemeente hebben deze bewoners in het buitengebied niet het volledige bedrag voor de aansluiting hoeven te betalen.

De belofte van D’66 is een loze belofte en daar hebben de kiezers niets aan. Diezelfde partij heeft steeds parmantig forse kritiek op het huidige kabinet. Ik heb deze maand is even goed naar mijn betaalspecificatie gekeken. Toch wel een wondertje in een periode waarin sprake is van de ernstigste crisis na de 30 er jaren. Sommige mensen met lagere inkomens gaan er soms wel € 150 per maand op vooruit. Nu maar hopen dat dit het vertrouwen weer teruggeeft en onze economie weer opbloeit. Dat zou vooral mooi zijn voor al die werklozen waarvoor de crisis echt een grote ramp is.

 

Carel Groothengel

Schaduwfractielid PvdA en bezoeker raadsvergaderingen