Door Onno Bordes op 18 februari 2014

Illegale afbraak en nieuwbouw buitengebied

De PvdA-fractie heeft zelf naspeuring gedaan naar de illegale bouwactiviteiten aan de Driebelterweg te Markelo. Dit nadat wethouder Sijbom vragen in een raadsvergadering niet bevredigend beantwoordde. Nel Hilbrink zegt tot de conclusie te zijn gekomen dat in 2010 aan de Driebelterweg  illegaal een woning is afgebroken en er een nieuwe recreatiewoning is gebouwd zonder bouwvergunning of omgevingsvergunning. Hilbrink zegt verstelt te staan van de laksheid waarmee de gemeente tegen deze activiteiten is opgetreden.  Bouwen in dit gebied is aan strenge regels gebonden maar in dit geval is er sprake van grote passiviteit van de handhavers.

In 2010 is er een verzoek gedaan om handhaving maar de gemeente stelde vast dat daar geen sprake van zou zijn. Hilbrink stelt dat haar fractie na een korte speurtocht 2 getuigen heeft gevonden waarvan een zelfs daadwerkelijk heeft meegeholpen aan de afbraak. Ze vraagt zich af hoe serieus de gemeente in dit geval is ingegaan op het handhavingverzoek. Waar de ene burger nog geen raampje mag verplaatsen is hier iemand in staat om een complete nieuwe woning te bouwen en die van een nieuwe bestemming te voorzien.

Wat haar nog veel meer verontrust is dat het verzoek om handhaving tegen de afbraak bij de behandeling in het gemeentehuis is gewijzigd in een bezwaar tegen de bestemming van de nieuwbouw. De klager heeft dus een antwoord gekregen op een vraag die hij niet gesteld heeft. De PvdA wil nu het naadje van de kous weten omdat ze van mening is dat hier sprake is van willekeur en rechtsongelijkheid. Waar de ene burger geen strobreed in de weg wordt gelegd wordt de anders gedwongen tot afbraak.  Ze geeft ook aan dat dit soort situaties tot jarenlange kwesties kunnen leiden tussen gemeente en getroffen burgers.

Naar de mening van de PvdA-woordvoerster moet het handhavingsbeleid in de gemeente verandert worden en moet er meer tijd worden ingezet voor handhavingkwesties. Voor mijn fractie mag er best flexibel met regelingen worden omgegaan en moet de gemeente bereid zijn om mee te denken met  mensen die plannen hebben, maar iedere burger moet wel gelijk behandelt worden.  De PvdA wil deze zaak voorleggen aan de rekenkamer.