Door Fred Rijkens op 14 april 2014

Hondenpension minsten 100 meter van buren

De PvdA in de Hof van Twente wil dat het gemeentebestuur zich houdt aan de VNG norm voor het vestigen van een hondenpension in Ambt Delden. Ondanks de uitspraken van de bezwaarschriftencommissie en de Raad van State gaat de gemeente door met het faciliteren van een hondenpension dat veel overlast veroorzaakt voor omwonenden.

In deze langslepende zaak is de gemeente herhaaldelijk in het ongelijk gesteld.  Al meer dan 10 jaar gedoogt de gemeente feitelijk een illegaal gevestigd hondenpension en werd tot voor kort op een onjuiste wijze de geluidsoverlast gemeten. Zelf s nu de Raad van State de gemeente tot de orde heeft geroepen blijft de gemeente hardnekkig medewerking verlenen aan de uitbreiding van een hondenpension. De PvdA vindt dat er een einde moet komen aan het leed van de omwonenden door uit te gaan van de norm van 100 meter afstand tot een naastgelegen perceel waaraan ook de Raad van State heeft gerefereerd.

Volgens de fractie van de PvdA is de houding van de gemeente zo langzamerhand niet meer geloofwaardig. Nadat fout na fout is gemaakt en de gemeente volstrekt in gebreke is gebleven blijft men door gaan met plannen die betrokken aanwonenden in grote ellende storten aldus de PvdA-woordvoerder. De PvdA vindt dat het flink mis is met het gemeentelijk Ruimtelijk Ordeningsbeleid doordat de willekeur en juridische onnauwkeurigheid lijkt te overheersen. De PvdA spreekt over een bestuurscultuur die is meeverhuisd uit de voormalige gemeente Ambt Delden.

De PvdA vindt dat het beleid op dit gebied drastisch hervormd moet worden en de Raad zich veel kritischer zou moeten opstellen rond allerlei kwesties die er momenteel op dit terrein spelen. De fractie wijst ook op de financiële gevolgen van het beleid. De afgelopen jaren zijn we tonnen kwijt geraakt aan calculatiefouten en juridisch geklungel. Volgens de PvdA lijkt het beleid op dit terrein meer op dat van een klein dorp uit de vijftiger jaren dan dat het past bij een gemeente van 36.000 inwoners.   Volgens de sociaal democraten is er sprake van een verkeerde meegaandheid die niet past bij deze tijd. Bestemmingsplannen worden behandelt als een boodschappenmandje waar een goede juridische afweging het al snel aflegt tegen een goedbedoelde individuele afweging.

Gelijktijdig weigert het College echter om betrokkenen individueel op de hoogte te stellen van vergaande bestemmingsveranderingen waardoor tientallen inwoners in grote problemen zijn gekomen.  De PvdA heeft als enige partij tegen het bestemmingsplan buitengebied gestemd omdat deze partij vond dat het plan juridisch aan alle kanten rammelde.  Dat standpunt werd onlangs bevestigd doordat de Raad van State in 14 van de 17 personen die bezwaar in het gelijk heeft gesteld.

Fred Rijkens

Fred Rijkens

Gruttostraat 57 7471 ER Goor   foto: Jan schoneveld

Meer over Fred Rijkens