Door Apollonia Sligman op 26 februari 2014

Gesubsidieerde campagne

De Partij van de Arbeid in Hof van Twente is geschrokken van het feit dat de CDA-VVD-coalitie de gemeentelijke informatiepagina’s gebruikt voor politieke doeleinden. Onlangs verscheen op deze wekelijkse pagina’s uitgebreide artikelen, waarin de wethouders van CDA en VVD verslag deden van hun successen de afgelopen vier jaren. PvdA-fractielid Jan ter Avest heeft hier grote moeite mee en zegt dat dit ook hoogst ongebruikelijk is.

De wekelijkse informatiepagina’s van de gemeente, die gepubliceerd worden in een huis-aan-huisblad, worden door de gemeente gemaakt en betaald. Deze pagina’s zijn bedoeld om de burgers te informeren over beleid, subsidies en dergelijke. Burgers mogen er vanuit gaan dat die informatie niet politiek gekleurd is.  Ter Avest: “Door nu de loftrompet te blazen over dit college laat men in feite de gemeente en dus de burgers betalen voor een gedeelte van de campagne van CDA en VVD!”

Wat Ter Avest ook ergert is de eenzijdigheid van de verhalen. Alleen de successen worden genoemd, maar zaken die mis zijn gelopen worden niet vermeld. Al eerder gaf het college op deze manier hoog op van binnengehaalde subsidies. Bij nadere bestudering  bleek  dat veel van deze gelden door het vorige college was opgehaald en hadden andere gelden niets met subsidie te maken maar ging het om uitkeringen van de rijksoverheid die iedere gemeente heeft gekregen.

De PvdA vindt dat het College zou sieren als ook andere politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen de mogelijkheid krijgen een gemeentepagina  te vullen. “Wij, de PvdA, zouden bijvoorbeeld dan duidelijk kunnen maken dat veel van die mooie verhalen voorstellen van de PvdA zijn geweest, zoals geld voor het centrum van Goor, bijdrage voor de voedselbank, geen volledige afbraak Reggehof en Bibliotheken, een schaliegasvrije gemeente,  actie tegen goederenvervoer etc.” aldus Ter Avest.

Als Deldenaar wijst Jan ter Avest nog even op  het feit  dat de PvdA  uiteindelijk een succesvol voorstel heeft gedaan om, tegen de zin van dit CDA-VVD-college,  het zwembad De Mors  toch te promoveren tot basisvoorziening!