Door Peter de Bruijn op 18 november 2017

Fred Rijkens boegbeeld PvdA Hof van Twente

Onder luid applaus stemde de leden van de PvdA in met de voordracht van Fred Rijkens als beoogd lijsttrekker van de partij voor de komende raadsperiode. De kandidatenlijst zal op 7 december definitief worden vastgesteld. Fred’s inzet voor de lokale politiek wordt geroemd, door ‘vriend en vijand’.  Evenals zijn gedrevenheid, kennis van zaken en vaardigheid in het politieke debat. De partij is bijzonder blij dat Fred ook de komende jaren leiding wil geven aan de PvdA fractie. Hij zal dat kunnen doen met een aantal nieuwe fractiegenoten, waarvoor zich kandidaten met grote kwaliteit en ervaring hebben aangemeld. Ook dat is verheugend, te meer omdat de partij er naar streeft om deel te gaan uitmaken van een toekomstige coalitie en het dan nieuwe college van B&W. Dat in samenwerking met andere partijen die zich willen inzetten voor een vitale en aantrekkelijke Hof van Twente. Met het oog daarop werd eerder al met GroenLinks en SP afgesproken om de progressieve krachten te bundelen. In de ledenvergadering van 7 december wordt behalve de kandidatenlijst ook het verkiezingsprogramma vastgesteld. Wij zullen u regelmatig informeren over onze visie op de opgaven, uitdagingen en kansen die op ons af komen, en over de concrete maatregelen die ons voor ogen staan.

Peter de Bruijn

Peter de Bruijn

Ik kwam op 6-jarige leeftijd in Delden wonen, destijds aan de rand van het dorp – pardon de stad. Geweldig om in deze gemeenschap en omgeving te mogen opgroeien. Mijn vader werkte bij de Servo, mijn moeder was actief in het kerkelijke leven. Het waren mooie jeugdjaren, met eerst de ‘School met den Bijbel’ en

Meer over Peter de Bruijn