Door Fred Rijkens op 18 januari 2014

Fractievergadering voortaan in kernen

De PvdA in de Hof van Twente gaat na de raadsverkiezingen zo min mogelijk in het gemeentehuis in Goor vergaderen. Ook de afgelopen vier jaar hebben de sociaal democraten een aantal keren de fractievergaderingen in de dorpen en steden van de Hof gehouden. Al die vergaderingen werden redelijk tot druk bezocht stelt fractievoorzitter en lijsttrekker Fred Rijkens. Vaak hebben we na die vergadering direct Aktie ondernomen en zaken in de raad aan de orde gesteld.

In Goor (het Gijmink) en Delden kwamen ook de directeuren van de wooncorporaties  spontaan langs. Er ontstonden niet alleen levendige discussies maar er werden ook veel zaken opgelost stelt hij. We gaan nu met onze fractievergaderingen de gemeente in omdat het ons goed is bevallen en bezoekers enthousiast waren. Wat voor zijn partij echter de belangrijkste reden is dat we zelf voor een gemeente pleiten die veel meer vanuit de samenleving moet gaan werken dan nu het geval is. Ambtenaren zouden naar onze mening meer buiten het gemeentehuis bezig moeten zijn dan in het gemeentehuis stelt hij. Wat burgers, ondernemers, verenigingen en belangengroepen willen moet naar onze mening vooral de leidraad zijn voor het handelen van de totale gemeentelijke organisatie. Als voorbeeld noemt hij de aanvraag voor een vergunning. Een ambtenaar moet in zo’n geval naast je gaan zitten en samen met jou bekijken wat er kan en wat er niet kan en als iets niet kan met jou meedenken hoe het dan anders kan. De houding moet veel meer zijn “dit gaan we is samen oplossen”. Dat laatste missen we nog wel eens in onze gemeente alhoewel er natuurlijk ook veel goede voorbeelden zijn.

Rijkens zou het vreemd vinden als we dan zelf als partij in het gemeentehuis gaan vergaderen. Ook wij zullen dan naar burgers toe moeten komen en met hen mee moeten denken hoe we dingen voor elkaar kunnen krijgen. De sociaal democraat geeft aan dat de kosten tot op heden hebben veroorzaakt dat we niet elke vergadering in een van de kernen hielden. Gemiddeld kost zo’n externe vergadering ons tussen de € 50  tot € 100,– terwijl het in het gemeentehuis gratis is. We hebben nu besloten dat we als raadsleden een deel van onze vergoeding inzetten om dit te kunnen betalen.  We betalen dan van onze raadsvergoeding de huur en de kopjes koffie voor de gasten maar dat hebben we er wel voor over. We willen als PvdA nu eenmaal zo veel mogelijk een lokale partij zijn in onze gemeente en daarvoor moet je nu eenmaal laten zien dat je dat ook serieus wilt.

Fred Rijkens

Fred Rijkens

Gruttostraat 57 7471 ER Goor   foto: Jan schoneveld

Meer over Fred Rijkens