Door Onno Bordes op 30 augustus 2015

Forse bezuiniging logopedie van de baan

De voorgenomen bezuiniging van 50.000 euro op school logopedie in de gemeente Hof van Twente is van de baan. Een motie van PvdA, Gemeente Belangen, D66 en VVD die oproep deze bezuiniging terug te draaien is op de vergadering van 26 augustus aangenomen. “Logopedie is erg belangrijk voor kinderen in de basisschoolleeftijd die last hebben van taal- en spraakproblemen. We zijn dan ook blij dat ons voorstel om deze bezuiniging te schrappen brede steun in de raad heeft” aldus Nel Hilbrink, raadslid namens de PvdA.

Het college stelde voor om de logopedie onder te brengen bij de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en hiermee een bezuiniging te realiseren. Hilbrink: “Wij zijn er geen voorstander van om logopedie nu bij de JGZ onder te brengen. Het is namelijk een compleet andere tak van sport. JGZ gaat over sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, taal- en spraakproblemen is echt een andere deskundigheid. Voor ons is het niet duidelijk of de kwaliteit van de schoollogopedie wel op peil blijft bij deze verandering. Daarnaast zijn wij bang dat de bezuiniging ertoe zal leiden dat leraren extra belast worden. De meeste leraren zijn hier niet op toegerust, bovendien hebben zij al genoeg op hun bordje”.

Wethouder Van Zwanenburg gaf aan de aangenomen motie te betreuren. Maar aangezien een meerderheid van de raad, waaronder coalitiepartner VVD, zich achter de motie heeft geschaard zal hij deze wens moeten respecteren en rest hem weinig anders dan het voorstel voor de bezuiniging in te trekken.