Door op 18 mei 2014

Europa en Hof van Twente

Op 22 mei gaan we in Nederland, dus ook  in Hof van Twente naar de stembus om het nieuwe Europees Parlement te kiezen. Het zijn geen gewone verkiezingen, want de vraag waar we heen gaan met de Europese samenwerking wordt steeds luider en de vraag over de nut van Europa wordt hardop gesteld.

De PvdA Hof van Twente maakt zich zorgen over deze ontwikkeling, omdat Europa veel kan betekenen voor onze regio. Het makkelijker maken van grensoverschrijdende arbeid en handel, het stimuleren van de economie en werkgelegenheid. Europa stimuleert lokale initiatieven die de leefbaarheid in onze kernen verbeteren, zoals het Binnenste buitenbos in Diepenheim, de streekmarkt in Delden en Stichting Perspectief Elsenerbroek. Dat zijn punten die juist voor Twente  essentieel zijn en waar Europa een grote rol van betekenis kan spelen. Daarom is het van groot belang dat u gaat stemmen.

De PvdA kiest voor een beter Europa dat werkt voor mensen. Meer banen in Nederland. Banken en bonussen aanpakken. Het tegengaan van de oneerlijke verdringing van werk. Voor een Europa dat samenwerkt in plaats van verdeelt. Samen laten we banken weer werken voor de klant in plaats van voor de eigen winst. Samen kunnen we de zaken die niet goed gaan in Europa veranderen. Europa gaat om mensen, niet alleen om de markt. Doorgeslagen marktdenken pakken we aan. Daar staat de PvdA voor.