Door Fred Rijkens op 20 maart 2016

Euregio stelt geld beschikbaar voor project Hof van Twente.

In de vergaderingen van de euregio van vrijdag 19 maart jl. is besloten om een bijdrage van € 25.000,– toe te kennen voor een samenwerkingsproject tussen ondernemers in het Duitse Ochtrup en de gemeente Hof van Twente. Het project is gericht op de bevordering van samenwerking tussen ondernemers uit beide landen en richt zich op de arbeidsmarkt, kennis- en innovatie uitwisselingen. Het maakt deel uit van een breder plan waarin onder andere de bevordering van het Duits in het onderwijs in de gemeente Hof van Twente centraal staat. Ook het  scheppen van mogelijkheden voor werklozen in de gemeente voor een arbeidsplaats in Duitsland maakt onderdeel uit van dit plan. Zoals bekend is de werkloosheid in Duitsland veel lager dan in Nederland en is er in Duitsland in sommige beroepen zelfs sprake van tekorten. De bemiddeling met de gemeente Ochtrup is tot stand gekomen dankzij bemiddeling van Nel Hilbrink van de PvdA fractie in de gemeenteraad van de Hof. De PvdA is ook de partij die met het plan is gekomen om meer aandacht te besteden aan Duitsland en het Duits in het onderwijs. Doel is de bevordering van de lokale economie in de gemeente Hof van Twente. De Partij van de Arbeid zegt zeer tevreden te zijn met deze steun van uit de Euregio en onderstreept dat Burgemeester en Wethouders  de voorstellen van de sociaal democraten voortvarend ter hand hebben genomen. Verwacht wordt dat er ook binnenkort ook initiatieven zullen ontstaan ter bevorderen van het Duits binnen het onderwijs in onze gemeente.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nel Hilbrink te Markelo, fractielid van de PvdA in de gemeenteraad van de gemeente Hof van Twente.

Fred Rijkens

Fred Rijkens

Gruttostraat 57 7471 ER Goor   foto: Jan schoneveld

Meer over Fred Rijkens