Door op 25 januari 2015

€ 500 miljoen en de toekomst van ons land, bepaalt u mee?

Annemieke Wissink-BerkersOp 18 maart mogen we naar de stembus. Deze keer voor de verkiezingen van de nieuwe volksvertegenwoordigers van de provincie, de Provinciale Staten. Dit zijn niet de meest populaire verkiezingen, de opkomst is gewoonlijk laag. Veel mensen weten niet goed waar deze verkiezingen over gaan. Ik wil u dat proberen uit te leggen, hopelijk overtuigt u dit om 18 maart te gaan stemmen.

Binnenkort stemmen we voor de Provinciale Staten, zeg maar de Tweede Kamer van Overijssel. Momenteel zitten in de Overijsselse Provinciale Staten 47 leden van 10 verschillende partijen. De partijen die, na de verkiezingen, samen een meerderheid hebben kunnen een regering vormen, dit heet Gedeputeerde Staten. Deze partijen maken een gezamenlijk plan. Hierin staat op hoofdlijnen het beleid van de provincie voor de komende 4 jaar. Dit beleid gaat onder andere over openbaar vervoer, wegen, landbouw, natuur, cultuur, regionale economie en milieu. De totale begroting bedraagt in 2015 bijna € 500 miljoen. Dit is gemeenschapsgeld, dit is van ons allemaal. Wij hebben allemaal het recht om mee te bepalen wat er met dit enorme bedrag gebeurt. Door middel van deze verkiezingen kunt u uw voorkeur duidelijk maken. Daarvoor moet u wel gaan stemmen. Ook kunt u steun voor een specifieke kandidaat uitspreken door uw stem op diegene uit te brengen. Verschillende partijen hebben kandidaten uit Hof van Twente op hun lijst. Daar kunt u op stemmen wanneer u denkt dat deze u het beste vertegenwoordigen, maar u mag ook kiezen voor een kandidaat uit een andere gemeente.

De leden van de Provinciale Staten kiezen ook de leden van de Eerste Kamer, oftewel de Senaat. Dit heet getrapte verkiezingen. U kiest iemand in Provinciale Staten die namens u een stem mag uitbrengen op een kandidaat voor de Senaat. Alle wetten en de rijksbegroting moeten worden goedgekeurd door de Eerste Kamer, voordat ze van kracht zijn. Hierom is de Eerste Kamer erg belangrijk. Wanneer de regering van ons land niet kan rekenen op een meerderheid in de Eerste Kamer, kan het geen nieuwe wetten maken en dus feitelijk niks doen. Op dit moment hebben de regeringspartijen VVD en PvdA geen meerderheid in de Eerste Kamer. Hierdoor moet de regering bij iedere wet onderhandelen met andere partijen om voldoende steun te krijgen. Tot nu toe is dat redelijk goed gelukt, maar de uitslag van deze Provinciale Statenverkiezingen is van groot belang. Wanneer de regeringspartijen een grote positie krijgen in de Eerste Kamer, wordt het voor deze regering makkelijker om veranderingen door te voeren. Wanneer deze partijen een kleine rol krijgen in de Senaat, wordt regeren erg moeilijk. De stabiliteit van de regering Rutte-Asscher staat bij deze verkiezingen op het spel. Met deze verkiezingen kunt u dus mee bepalen of deze regering haar klus af mag maken of dat het tijd wordt voor nieuw beleid.

Binnenkort zullen de campagnes weer losbarsten en zullen alle partijen en kandidaten u ervan proberen te overtuigen dat hun standpunten en visies het beste zijn voor de toekomst van ons Overijssel. Misschien vaker dan u lief is, zult u benaderd worden met flyers, ballonnen en pepermuntjes. Ik weet dat niet iedereen de moeite zal nemen om de flyers ook daadwerkelijk te lezen of zich op andere manieren te verdiepen in de visies van de verschillende partijen. Ik wil u vragen dit toch te doen. Deze verkiezingen zijn van groot belang, daarom roep ik u op: kies de partij en de kandidaat die uw waarden en ideeën het beste kan vertegenwoordigen en breng 18 maart uw stem uit.

Annemieke Wissink, Kandidaat ( nummer 4 ) voor de Provinciale Staten namens de PvdA