Door Herman Wevers op 26 mei 2016

DIFTAR en inzameling incontinentiemateriaal en ander medisch afval.

De PvdA-fractie zal in de raadsvergadering van 31 mei as. met een voorstel komen voor een compensatieregeling voor die inwoners, die te maken hebben met veel afval op het vlak van incontinentie-materiaal en ander medisch afval.

De PvdA-fractie Hof van Twente is zich, bij monde van Roel Bergman, er volledig van bewust, dat in het kader van de invoer van Diftar, gedifferentieerde tarieven afval, er een probleem is voor mensen, die door ongevraagde lichamelijke omstandigheden frequent zijn aangewezen op incontinentie materiaal of andere vormen van verzorging, waardoor medisch afval ontstaat.

Voor de PvdA-fractie is dat op zich geen verwondering, zij hebben daar al meerdere malen aandacht voor gevraagd en gezocht naar compensatie-mogelijkheden en om die reden is het dus ook redelijk verwonderlijk, dat dit niet direct in het raadsvoorstel is opgenomen.

Voor deze groep van inwoners, die niet gevraagd hebben om deze problemen en daardoor meer afval produceren, stelt Roel Bergman, is het in de ogen van de PvdA-fractie redelijk, om bij de vaststelling van de beleidskeuzes voor Diftar, daar nadrukkelijk duidelijk aandacht voor te hebben.

Ook zal er in dit verband aandacht worden gevraagd naar de mogelijkheid van het, op een aantal centrale plaatsen inzamelen van luiers, zodat deze door een gespecialiseerd bedrijf kunnen worden gerecycled.