Door Fred Rijkens op 10 oktober 2013

Die rooien en ondernemersschap

In het Hofweekblad van vorige week hebben Hofse ondernemers bij monde van Roel Jochemse en  Herman Rupert een beroep op de politiek gedaan om steun te verlenen voor de realisatie van digitale informatieborden in onze gemeente. Ze gaven teleurgesteld te zijn door de PvdA omdat wij hebben deelgenomen aan een economische werkgroep waar dit als belangrijkste wens van de ondernemers naar voren is gebracht.

Die teleurstelling is begrijpelijk en vraagt om een reactie. In de eerste plaats maar het boetekleed aan. Misschien hadden we als PvdA eerder kenbaar moeten maken dat we dit plan niet zien zitten. We hebben dat niet gedaan omdat we een motie d.d. 11 november 2012 van het CDA en de VVD hadden ondersteund waarin het college werd gevraagd om zo snel mogelijk een voorstel uit te werken waarin de kosten voor dit voorstel zichtbaar zouden worden. Ondanks herhaalde verzoeken heeft het College nu aangegeven dat het haar niet is gelukt om na een jaar  met een voorstel te komen. De PvdA fractie is het in een halve dag gelukt om iets op papier te zetten. Wel vond het College het nodig om 100.000 Euro beschikbaar te stellen.

De discussie in de raad ging over deze nalatigheid van het College en het is misschien goed om te melden dat ook de VVD heeft overwogen om mee te stemmen met onze motie maar dat ze dat niet hebben gedaan omdat de wethouder ze dat heeft verboden.

Nu is er dus zomaar 100.000 Euro beschikbaar gesteld terwijl niemand de werkelijke kosten kent. Waar mijn fractie moeite mee heeft is dat we eigenlijk vinden dat zo’n investering weinig doet voor de verbetering van de structuur voor ondernemers in onze gemeenten. Het is misschien een leuk plan maar een paar jaar geleden is er net geïnvesteerd in nieuwe borden en de kosten die toen zijn gemaakt zijn dus voor niets gemaakt. De bewering van ondernemers dat de exploitatie van 23 van die digitale borden maar € 1900,– per jaar zou kosten is niet geloofwaardig. En de beloofde besparing van € 30.000,– per jaar aan arbeidskosten kan ook rustig naar het rijk der fabelen worden verwezen.  Bijkomend is dat we ook vinden dat voor bijvoorbeeld plaatsen als Markelo, Diepenheim en Delden deze digitale borden niet echt passen bij de landelijke uitstraling van die kernen. De huidige borden zijn juist ontworpen om wel aan te sluiten bij die landelijk sfeer!

Beide heren die in de krant hebben gereageerd weten dat we als PvdA ons zeer regelmatig hebben ingezet voor de ondernemers in deze gemeente. Maar om nu in deze economische moeilijke tijd zo maar ineens 100.000 euro uit te geven aan iets waarvan we betwijfelen of het de ondernemers echt iets oplevert daar hebben we moeite mee.

Wel hebben we overwogen om bij het aan de orde komen van de kosten die met deze borden gemoeid zouden zijn met alternatieven te komen die wel van betekenis zouden kunnen zijn voor de ontwikkeling van het lokale bedrijfsleven. Maar tot onze spijt lukte het het College niet om de raad binnen een jaar die mogelijkheid te bieden.

Wat deze uitgave ook schrijnend zou maken is dat  we in dit jaar ook de kosten van gehandicaptenparkeerkaarten zeer fors hebben verhoogd en de muziekschool  tot iets heel beperkts hebben teruggebracht en we ook bijna geen geld meer hebben om werklozen aan een baan te helpen.  Dit omdat het College ons heeft verzekerd dat we ons dat niet meer konden permitteren. We hebben die pijnlijke voorstellen verdedigd  omdat het naar onze mening niet anders kon. Met 100.000 Euro hadden we echter makkelijk de gehandicaptenparkeerkaart niet hoeven te verhogen en had de muziekschool nog rustig een paar jaar op het oude niveau kunnen doorgaan.

100.000 Euro is heel veel geld vinden we als PvdA. Als we met dat bedrag iets zouden doen dat de bedrijvigheid in onze gemeente verbeterd dan zouden we dat geld daarvoor heel graag inzetten. Bedrijvigheid levert immers banen op en daar hebben ook wij veel geld voor over.

Als PvdA hebben we een slechte naam bij de ondernemers in de Hof van Twente. Het is nog in deze raadsperiode geweest dat een voorzitter van een ondernemersvereniging uitspraken deed in de zin van “die roden denken dat ze in Goor de baas zijn maar dat is helemaal niet zo” en toen we vier jaar gelden een crisisplan aan de orde stelden bij de overkoepelende ondernemers werd dat met hoon besproken op een ledenvergadering waar we aanwezig waren. Het ging toen overigens om een plan om de gemeente rekeningen van ondernemers  sneller te laten betalen, om een investeringsagenda gericht op het aan het werk houden van lokale ondernemers en een plan om na te gaan of ondernemers die niet meer in hun eigen inkomen konden voorzien tijdelijk een uitkering te verstrekken om de crisis te overbruggen. De VVD zou er trots op zo’n voorstel kunnen zijn.  Door de houding van de ondernemers toentertijd zijn deze plannen in de prullenbak terechtgekomen simpel om het feit dat ze “van die rooien” kwamen,  en dat is noch steeds jammer vinden we.

We hebben ons als PvdA nooit iets aangetrokken van dit soort anti rooie sentimenten en we zijn doorgegaan met het steunen en aandragen van plannen die het bedrijfsleven in onze gemeente een  kunnen helpen om  er weer een beetje boven op te komen bij deze rampzalige crisis. Volgens ons zelfs veel meer dan andere fractie in de gemeente doen.

Maar geld uitgeven voor luxe terwijl we dat geld in beheer hebben van onze burgers dat doen we niet zo maar ookal gaat het om wensen van ondernemers.

Misschien is er iets voor dat soort borden te zeggen als het economisch beter gaat maar nu geven we gemeenschapsgeld liever uit aan zaken die echt nodig zijn. Het spijt ons maar ook als er verkiezingen aankomen spelen we geen mooi weer. Als er plannen komen die echt van betekenis zijn voor het ondernemend Hof dan staan we vooraan,  bijvoorbeeld als het om  zo’n plan gaat om de crisis op te vangen. Maar we hebben ook wel andere ideeën op dat vlak.  Maar zaken waar we minder in geloven steunen we niet. Dan liever toch de invalide parkeerkaart niet nog duurder of niet nog minder geld voor het onderwijs of de bibliotheek.

Net als voor ondernemers geldt voor de politiek dat je geld nu eenmaal maar een keer kunt uitgeven.

Fred Rijkens

Fred Rijkens

Gruttostraat 57 7471 ER Goor   foto: Jan schoneveld

Meer over Fred Rijkens