Door John Koster op 9 juni 2013

De gemeente waakt over uw belang

Op donderdag 13 juni zal er vanaf 17.00 uur tot 21.00 uur door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) en ProRail wederom een informatieavond over het Milieu Effect Rapport (MER) ‘Goederenroute Oost Nederland’. Er worden dan twee voordrachten gehouden over het mogelijke gebruik van “onze” spoorlijn door maximaal 36 zware goederentreinen per dag. Na de voordrachten is er alle tijd om vragen te stellen. Deze avond is bedoeld voor alleinwoners van de Hof van Twente en vindt plaats in het gemeentehuis te Goor.

De PvdA Hof van Twente had daar graag gestaan met een “geluidscherm” van 4 meter hoog ( ‘Zo’n scherm voor uw neus – Niet onze keus’) en geluidsboxen met naar keuze 55, 65, 75, 85 of zelfs meer decibellen om langsdenderende treinen te simuleren. Gewoon, om u een indruk te geven waarover we praten. Het kon helaas, op deze termijn, niet doorgaan. De gemeente moet hiervoor eerst een vergunning verlenen, en dat is een zorgvuldig maar tijdrovend proces. Voor het neerzetten van een scherm ziet de gemeente toe op ‘Veiligheid’, het scherm zou immers kunnen omvallen. Wij verwachten eenzelfde voorzichtigheid ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor door onze gemeente. Voor het mogen imiteren van het spoorlawaai beoordeelt de gemeente eerst of er geen sprake is van ‘Geluidsoverlast’ voor omwonenden. Wij zijn blij dat het gemeentebestuur de belangen van haar inwoners zo goed in de gaten houdt. En de PvdA houdt de gemeente in de gaten wanneer het gaat om de besluitvorming over het toekomstige goederenvervoer over ‘onze’ spoorlijnen.

Iedereen heeft de tijd tot 9 juli a.s. om te reageren op het MER! De reacties (eerder zienswijzen genoemd) van omwonenden van de spoorlijn worden naar zeggen door het ministerie van I&M in de besluitvorming meegenomen. Voorbeelden van zienswijzen, op een groot aantal aspecten, worden op dit moment door de PvdA in samenwerking met diverse deskundigen geschreven. Ze worden digitaal beschikbaar gesteld op de website van de PvdA, voor direct gebruik of om er uw eigen zienswijze aan toe te voegen.

Door een grote opkomst op 13 juni kunt u het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M), ProRail en de gemeente laten merken dat het onderwerp ‘Goederenvervoer’ leeft in de Hof. We hebben in het verleden met elkaar de illegale Volvotrein gestopt, we knokken nu tegen de, waarschijnlijk illegale, Caprolactamtrein. Laten we dan ook samen de doortocht van die wellicht 36 goederentreinen tegenhouden.

Dus kom vooral !!!

advies: laat u niet registreren tijdens de avond. Daarmee steunt u de aan de Tweede Kamer gemelde succesvolle acties van I&M/ProRail. Dit is gebeurd bij de vorige inloopavonden. Daarbij werd vervolgens gesuggereerd dat alle geregistreerde aanwezigen het zo’n goed uitgewerkt plan vonden …….

John Koster

John Koster

Steinwegstraat 13 7491KD Delden

Meer over John Koster