Door op 10 oktober 2010

Collegeprogramma vaag over varkenscluster

Wil de gemeente nou wel of geen varkenscluster in Markelose Broek? Dat is een vraag waarmee de PvdA in Hof van Twente al een tijdje worstelt. Ook het nieuwe collegeprogramma “De nieuwe gemeente” geeft geen antwoord op deze vraag.

PvdA Hof van Twente is faliekant tegen de komst van het cluster. “Wij zijn niet tegen ontwikkelingen in de landbouw, maar dit is gewoon te veel en te groot” zo verwoordt Annemieke Wissink het standpunt van de fractie. De komst van het cluster zal de landschappelijke kwaliteit aantasten, de toeristische sector schaden, de verkeersveiligheid in gevaar brengen en het imago van de varkenshouderij verslechteren. Bovendien zijn de gevolgen voor de dier- en volksgezondheid nog onbekend.

Het is bekend dat de coalitiepartijen CDA en VVD worstelen met het vormen van een standpunt over het cluster. Het collegeprogramma is hier een uiting van. Op verschillende punten is het programma erg concreet, zoals de sporthal in Diepenheim en de zwembaden. De passage over landbouw blijft vaag. “De gemeente kiest ervoor om ruimte te bieden aan grootschalige gespecialiseerde bedrijven in de vorm van gezinsbedrijven.” Betekent dit nou wel of geen varkenscluster?

PvdA wil antwoord op deze vraag en zal deze daarom aan de wethouder stellen. “We houden u op de hoogte.”