Door Frans Kruse op 7 mei 2014

Bijeenkomst Europa

Dinsdag 29 April 2014 was de nummer 3 van de PvdA-lijst voor de Europese verkiezingen Kati Piri in de schouwburg in Lochem voor een bijeenkomst met de kiezers. Natuurlijk was de afdeling Hof van Twente hier ook vertegenwoordigd.

Kati hield een korte inleiding over het belang van Europese Wetgeving om armoede en inkomensverschillen binnen Europa te verkleinen. Een groot probleem in het huidige Europa is het werken onder het minimumloon niveau en het ontduiken van betaling van sociale lasten. Naast Kati waren er nog 2 inleiders, een ondernemer die dankzij de open Europese grenzen zijn firma voor zonne-energie enorm vanaf 2004 enorm heeft zien groeien. Na verkoop van zijn onderneming is hij ook nu actief met het ontwikkelen van nieuwe concepten, nu eerst in Nederland maar later ook in Europa. Wel gaf hij aan tegenstander te zijn van importheffingen in Europa.

Als laatste inleider riep Henk op tot meer vraaggericht werken, mensen moeten vaker zelfstandig werken als Zelfstandig Professional. Een betaalbare WAO verzekering voor zelfstandigen is belangrijk, er zijn collectieven van zelfstandigen die dit gezamenlijk oplossen door collectief te sparen voor het geval er iemand ziek wordt.

Na de pauze was er ruimte voor discussie, daarin kwam de zorg over de huidige ontwikkelingen (gedwongen zelfstandigheid) maar ook de kansen die er zijn voor werknemers in Duitsland aan de orde. Het was een interessante avond voor het publiek maar ook voor Kati en zij gaf aan de ideeën mee te nemen naar het Europese parlement als zij daarin gekozen wordt.

 

foto: van links naar rechts Kati Piri, Wilma Heesen & Henk Koenders

Frans Kruse

Frans Kruse

Sinds 1993 ben ik woonachtig in Ambt Delden en in 2004 lid geworden van de Partij van de Arbeid vanwege discussies over het eerlijk verdelen van de lasten. Ondanks de drukke werkzaamheden voor mijn eigen bedrijf vind ik het belangrijk om actief te zijn in de gemeente. Mijn hobby’s en speciale aandachtspunten zijn: natuurbeleid ,

Meer over Frans Kruse